Marketing Technology

martech_blog_1

Marketing Technology หรือที่หลายคนเรียกสั้น ๆ ว่า “MarTech” คือเทรนด์การทำการตลาดรูปแบบใหม่ที่ผสมผสาน 3 องค์ประกอบสำคัญเข้าด้วยกัน ได้แก่ การตลาด เทคโนโลยี และข้อมูล ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงเครื่องมือ และระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการทำกิจกรรมทางการตลาด ช่วยให้การวางแผนและจัดแคมเปญการตลาดได้ง่าย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประเภทของ Marketing Technology (เทคโนโลยีทางการตลาด)

 

 1. Marketing Analytics และ Performance Tracking & Attribution
  เครื่องมือ Marketing Technology ประเภทวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด วิเคราะห์และวัดประสิทธิภาพในด้าน Metrics ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเชิงพฤติกรรมของลูกค้า และข้อมูลของแคมเปญโฆษณา เป็นต้น
 2. Cloud/ Data Integration Platform
  MarTech ในด้านการรวบรวมข้อมูลระหว่างระบบ เช่น ระบบการหาข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติ ระบบการส่งข้อมูลลูกค้า ข้ามระบบการกระจายงาน และปิดท้ายด้วยการให้คะแนนประเมินคุณภาพของข้อมูลลูกค้า
 3. Business/ Customer Data Visualization Technologies
  Marketing Technology ที่ช่วยให้การจัดการข้อมูลดิบและนำเสนอออกมาในเชิงรูปภาพ กราฟ แผนที่ ตาราง หรือรูปแบบที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ประกอบเป็นชุดการบริหารงาน เพื่อจัดทำรายงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 4. Conversion Rate Optimization / Personalization
  MarTech ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า มีความหลากหลายทั้งการสื่อสารข้อความแบบ Dynamic และปรับรูปแบบบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความประทับใจและให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าบริการ
 5. Advertising Technology
  Marketing Technologoy ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการโฆษณาในสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะ มีรูปแบบการจัดการแคมเปญที่ง่าย ทั้งยังมีการวัดผลที่แม่นยำ และเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
 6. Visitor Identification Software
  MarTech ที่ช่วยยืนยันตัวตนของลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น การตรวจจับ IP Address ไปเป็นแปลงเป็นโลเคชัน เพื่อที่คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดต่อไปได้
 7. Affiliate Marketing & Performance-based advertising
  Marketing Technology (เทคโนโลยีทางการตลาด) ที่ช่วยสร้างสัมพันธ์และระบบการทำการตลาดช่วยขายสินค้า โดยเจ้าของสินค้าจะให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ช่วยขายสินค้าของเราออกไป ผ่านการ Tracking จากลิงก์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
 8. Content Marketing Tools
  ยุคของการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ ต้องใช้งาน MarTech ตัวนี้ เพราะจะช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างคอนเทนต์ที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบสอบถาม แบบสำรวจ หรือการค้นหาหัวข้อที่น่าสนใจ เหมาะต่อการทำคอนเทนต์ให้กับธุรกิจของคุณ
 9. Search Marketing Tool
  Marketing Technology (เทคโนโลยีทางการตลาด) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำ SEO และโฆษณาบนแพลตฟอร์มการค้นหาข้อมูล Google Adword
 10. Social Media Marketing
  MarTech (เทคโนโลยีทางการตลาด) ที่พัฒนาขึ้นมาตอบรับกับเทรนด์โซเชียลมีเดีย ช่วยให้สามารถทำการตลาดข้ามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยรวบรวมข้อมูล Influencers ในสายต่าง ๆ ให้แก่คุณได้
 11. Marketing Cloud Suites
  การให้บริการในรูปแบบของชุดเครื่องมือ MarTech ที่ถูกรวบรวมเอาไว้ และถูกนำเสนอขายโดยบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะมีการแยกขายตามโปรแกรมย่อยที่มีลักษณะหน้าที่แตกต่างกันไป ประกอบไปด้วย เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ เครื่องมือเก็บข้อมูลลูกค้า เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมือในการสร้างคอนเทนต์

Marketing Technology เหมาะกับใคร?

 1. ธุรกิจ Startup
  ตลาดธุรกิจ MarTech เป็นตลาดที่ใหม่และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัท Startup ที่กำลังมองหาช่องทางการทำธุรกิจที่ตอบรับกับเทรนด์นิยมในสังคมยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล การทำการตลาดโซเชียลมีเดีย บริการเครื่องมือสำหรับสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คนยุคใหม่ให้ความสนใจทั้งสิ้น
 2. ธุรกิจ Digital Agency และ Digital Consultant
  การที่ Digital Agency และ Digital Consultant เลือกใช้ Marketing Technology ที่ดี จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร ทั้งยังส่งเสริมให้ทีมงานสามารถให้คำปรึกษาที่เหมาะสมแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสที่ดีต่อธุรกิจเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล และที่ปรึกษาทางด้านดิจิทัล อีกด้วย เนื่องจากสามารถขยายรูปแบบการให้บริการให้กว้างขวาง รองรับงานด้าน MarTech ได้
 3. นักการตลาด
  นักการตลาด คือผู้ที่ต้องปรับตัวเข้ากับเทรนด์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา ต้องมีการใช้งานระบบที่หลากหลาย และแบกรับข้อมูลที่มหาศาลในออนไลน์อยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องมีการใช้งาน MarTech เพื่อช่วยในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ จัดการระบบการทำงานให้มีระเบียบแบบแผน เพื่อที่จะได้ทำการวัดผลที่แม่นยำที่สุด อีกทั้ง Marketing Technology (เทคโนโลยีทางการตลาด) ที่เหมาะสมกับธุรกิจยังช่วยให้นักการตลาดสามารถวางแผนและสร้างแคมเปญได้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
 4. คนทำงานด้านข้อมูล
  คนทำงานด้านข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือนักวิจัยข้อมูล ต่างก็ต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อมูลปริมาณแบบมหาศาล ที่นอกจากจะมีปริมาณมากแล้ว ยังมีความหลากหลายมากมาย และความเร็วที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา การที่เลือกใช้ Marketing Technology (เทคโนโลยีทางการตลาด) เข้ามาช่วย จะทำให้อาชีพเหล่านี้ออกแบบวิถีเชื่อมโยงข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข้ามแพลตฟอร์ม และวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าบนโลกดิจิทัลได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

ทำไมต้องใช้บริการ Marketing Technology (เทคโนโลยีทางการตลาด) กับ ANTS

 • ทีมงานและประสบการณ์ที่มากกว่า
  ทีมบุคลากรของเรามีความเชี่ยวชาญในด้าน Marketing Technology และธุรกิจการตลาดและเทคโนโลยีมาอย่างยาวนานกว่า 8 ปี ทำให้เรามีประสบการณ์และองค์ความรู้จริง ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมทุกธุรกิจ
 • Marketing Technology ที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ
  เรามี MarTech ที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกประเภท สามารถปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้บริการกับเราครบจบได้ในที่เดียว
 • ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่แม่นยำ วัดผลได้จริง
  เรามีระบบแบบแผนการทำงานอย่างมืออาชีพ ขับเคลื่อนวางแผนกลยุทธ์ด้วยข้อมูลที่เป็นของเราเอง เลือกใช้เครื่องมือ Marketing Technology (เทคโนโลยีทางการตลาด) ที่มีข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ มาใช้งาน และมีการสรุปรายงานที่อธิบายผลลัพธ์อย่างละเอียดพร้อมข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ภายในองค์กรได้
 • บริการอย่างมืออาชีพจนได้รับความไว้ใจจากลูกค้า
  เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อที่เราจะได้จับมือทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การันตีด้วยความเชื่อจากลูกค้าชั้นนำกว่า 300 บริษัท

ขับเคลื่อนทุกเป้าหมายทางธุรกิจของคุณให้ถึงเส้นชัย

ด้วยการตลาดและเทคโนโลยี

Scroll to Top