เกี่ยวกับเรา

ANTS MarTech Agency

ANTS คือผู้ให้บริการทางด้านการตลาดและเทคโนโลยี (Marketing Technology) ที่เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ ในการขับเคลื่อนและสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล (Digital Transformation) เราหลงรักในเทคโนโลยีและมีความเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์ คิดค้น เลือกสรร เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ร่วมกัน ได้อย่างคุ้มค่า เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการทำงานด้านทางตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ใช้งาน (User) ให้ ANTS อยู่เคียงข้างรอบๆทุกคนรอบๆธุรกิจ - "All Around You"

การเดินทางของเรา

 • 2011

  เริ่มต้นด้วยโปรเจคสตาร์ทอัพเล็กๆ กับกลุ่มเพื่อน ที่มีความฝันร่วมกัน
  ในการอยากเปลี่ยนแปลงสังคมให้กลายเป็น Digital Community

 • 2015

  ก่อตั้งบริษัท Advance Network Technology and Services Co., Ltd.
  (ANTS) อย่างเป็นทางการเพื่อรองรับความต้องการของตลาด
  ทางด้าน Mobile & Digital Marketing

 • 2016

  ขยายบริการด้าน IT Development และ Customized IT Development
  แบบเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ระดับองค์กรขนาดใหญ่

 • 2018

  บริษัทได้ทำ Business Transformation ด้วยการปรับโมเดลทางธุรกิจ
  และนำเสนอสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล

 • 2022

  เข้าสูการเป็น MarTech Agency แบบเต็มตัว
  พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการตลาด
  และเทคโนโลยี ที่ครอบคลุมทุกเป้าหมายของธุรกิจ

ทีมงานของเรา

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโต และสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ

 • ธนกาญ เพิ่มทอง

  Chief Executive Officer (CEO)
 • พิมพ์กัณฑ์ เจริญสมสุภัค

  ANTS Operation Director
 • ภัทรียา คู่สามารถ

  Head of Business and Product Development
 • พัลลภ รุจิระประวัติ

  Head of Innovation
 • กฤดิน วิชิตนาค

  Senior Innovation Manager
 • สุภสรรค์ ลาภวิสุทธิสาโรจน์

  Digital Strategy Manager
 • วสุธร ตันเตชสาธิต 

  Digital Strategy Manager
 • ธัญวรัตม์ วาณิชย์เจริญ

  Senior Marketing Manager
 • กมลพิพัฒน์ บุนนาค

  Marketing Manager
 • สุกิจ ชัยธนาพร 

  Digital Strategy Specialist
 • นิชาภา รอดเอม

  Digital Strategy Specialist
 • ชลิตา วงษ์พสุเสถียร

  AE Digital Project
 • หฤหัย เย็นเพชร

  Digital Strategy Specialist
 • ปิ่นมณี อินทรัตน์ 

  Digital Strategy Specialist ​
 • สันติ ประไพพันธ์

  Sales & Customer Business Solution
 • กชกร ผลพยอง

  Sales MarTech Solution
 • จิรัชญา พงษ์พิพัฒน์กิจ

  Sales MarTech Solution
 • ฐิติ จริยวัฒนสกุล

  BA
 • ปรีชา ประสาระเอ

  UX/UI Designer
 • ฉัตรหิรัณย์ ดาราวุฒ

  Creative Designer • Business & Marketing
 • วิมลศิริ คล่องการเงิน

  Customer Success Specialist
 • ฐิตินันท์ เต็งสุววรณ์

  Account Admin Position ​
 • ธนพล แจ้งจั่น

  Customer Success Specialist
 • ชัญญานุช ประสมศรี

  Customer Support
 • ปธิตา อังกูรประภาวดี

  Account Admin
 • กฤตยา โยธินรัตนกุล

  System Analysis Manager
 • ชนิดาภา วัดเขียว

  IT Support
 • ณัฐนิชา นินทรกิจ ​

  Developer
 • จิรพงค์ อ่อนน้อม

  Programmer

ให้ ANTS เคียงข้างธุรกิจของคุณ

ก้าวทันทุกความเคลื่อนไหว พร้อมสร้างความสำเร็จด้วยการตลาดและเทคโนโลยี

about_us-02
Scroll to Top