ลงทะเบียนเพื่อ CONNECT THE DISTANCE!

ส่ง SMS ฟรี 100 เครดิต

ทดลองใช้ ANTS SMS Platform ฟรี!

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* กรุณากรอกข้อมูล
* กรุณากรอกข้อมูล


Yves Rocher

Yves Rocher แบรนด์เครื่องสำอางที่มีชื่อเสียงจากประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันมีสาขากว่า 100 สาขาทั่วประเทศไทย จุดเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นพฤกษาพรรณธรรมชาติที่ผ่านการปลูกและค้นคว้าวิจัยจากห้องทดลองในหมู่บ้านลากาซิลี่ แคว้นบริทานี ประเทศฝรั่งเศส ต้องการสร้างแคมเปญ Awareness ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เกิดกระแสบนโลกออนไลน์ และรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองที่หน้าสาขา

โจทย์

ขอวิธีล้ำๆ โปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ และแจกผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง โดยให้ลูกค้าไปรับที่สาขา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาช่องทาง Line ให้เป็นช่องทางการสื่อสารแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อใช้ฟังก์ชันของ Line ในการยกระดับการให้บริการลูกค้า
 • เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าที่ติดตาม B-Quik ผ่านช่องทาง Line

วัตถุประสงค์

 • เพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ และแจกผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง
 • เพื่อเก็บฐานข้อมูลลูกค้าแบบออนไลน์
 • เพื่อการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์
 • เพื่อเชื่อมโยงแคมเปญออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Smooth Journey)
 • เพื่อเปลี่ยนการเก็บข้อมูลจากการบันทึกด้วยมือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประหยัดเวลา วัดผลได้ทันที (Real Time) และมีความถูกต้อง (No-Human Error)

ทางแบรนด์ได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อการดูแลเส้นผม และต้องการแจกผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองโดยให้ลูกค้าที่สนใจไปรับได้ที่หน้าสาขา ทีม ANTS จึงได้เสนอไอเดียในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์คือ Facebook ควบคู่ไปกับการใช้ SMS Marketing เพื่อให้เกิด Engagement ขึ้นที่หน้าสาขา โดยการเปิดโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) และติดป้ายที่หน้าสาขาให้สแกน QR Code ทั้งสองอย่างนี้จะส่งลูกค้าไปยังหน้า List page ที่เตรียมไว้เพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลแลกรับคูปอง เมื่อระบบตรวจสอบแล้วว่าเป็นการลงทะเบียนครั้งแรก ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนพร้อมลิ้งค์คูปอง หากลงทะเบียนซ้ำระบบจะขึ้นเตือนว่าลูกค้าได้ลงทะเบียนไปแล้ว และจะไม่ได้รับ SMS ซ้ำอีกครั้ง เมื่อกดลิ้งค์คูปองที่ได้รับ จะเข้าสู่หน้าคูปองที่สามารถกด Redeem เพื่อแลกรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองได้ที่หน้าสาขา

ความสำเร็จ

 • โปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านทางออนไลน์ และแจกผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองที่สาขาหมดก่อนแคมเปญจบ
 • ได้รับข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ และสามารถนำไปใช้ทำการตลาดต่อได้ในอนาคต
 • กลุ่มเป้าหมายได้รับประสบการณ์ที่ดีต่อแคมเปญ เกิดเป็นกระแสในโลกออนไลน์ และคาดหวังที่จะได้รับอีก
 • ติดตามผลการดำเนินงานได้แบบ Real Time ทำให้ประหยัดต้นทุนในการเปิดสื่อโฆษณาเมื่อแคมเปญจบลงก่อนกำหนด

ผลที่ได้รับ

100%
65%