ร่วมงานกับเรา

ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกของการตลาดและเทคโนโลยีไปด้วยกัน

ร่วมงานกับเรา

ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกของการตลาดและเทคโนโลยีไปด้วยกัน

Sales Manager

 

Responsibilities

 • Hire, train, motivate, and advise a team of sales representatives
 • Achieve company objectives by planning thoroughly, setting sales goals, analyzing performance data, and making forecasts
 • Develop skills continuously for hiring, training, and leading team members, and ensure that they're using effective sales tactics to meet revenue objectives
 • Achieve sales goals by assessing current client needs and following a defined selling process
 • Identify prospects, set appointments, make cold calls, and manage sales pipeline and its cycle
 • Make cold calls or perform warm outreach, using creativity to develop new and unique sales tactics
 • Identify opportunities and the potential for upsells and cross-sells to existing and new customers
 • Provide a weekly summary of sales activities, lead status, monthly and quarterly sales reports
 • Interact regularly with customers to understand their needs and recommend the right solutions
 • Represent the company effectively with comprehensive knowledge of our offerings
 • Develop and apply in-depth knowledge of products and services to conduct demos, answer customer questions, handle objections and determine appropriate solutions
 • Maintain working relationships with existing clients to ensure that they receive exceptional service

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree in business, marketing, management, or related field
 • 5 or more years of experience in sales process, IT solution projects, in a corporate environment
 • Passionate in Start Up, B2B2C, Marketing Technology, Digital Agency environment
 • Required active listening, adaptability, creativity, problem-solving, prioritization, and persistent attitude
 • Ability to communicate, present and influence all levels of the organization, including executive and C-level
 • Proven experience with sales experience, business model, forecasting, or exceeding sales targets
 • Excellent communication, human relations, interpersonal, presentation, and negotiation skills.

 

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพกลุ่ม และทันตกรรม
 • พักผ่อนประจำปี 12 วันต่อปี แถมสะสมไปใช้ในปีต่อไปได้ด้วย
 • ลาหยุดวันเกิด
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund)
 • มีปาร์ตี้ กีฬา สนับสนุนความผ่อนคลายให้ทุกๆ เดือน
 • มีขนม มาม่า กาแฟ ให้ทานแบบจุกๆ ทุกวัน
 • Performance bonus
 • สนับสนุนค่าฝึกอบรม 5000/year
 • ท่องเที่ยวประจำปี

 

Work :

 • Monday – Friday 09.00-18.00 (We are on a "Hybrid" work schedule.)

สนใจสามารถส่ง Resume / CV พร้อมระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังมาได้ที่ careers@ants.co.th
หรือโทร 064-303-1455 (HR)

ขับเคลื่อนทุกเป้าหมายทางธุรกิจของคุณให้ถึงเส้นชัย

ด้วยการตลาดและเทคโนโลยี

Scroll to Top