ลงทะเบียนเพื่อ CONNECT THE DISTANCE!

ส่ง SMS ฟรี 100 เครดิต

ทดลองใช้ ANTS SMS Platform ฟรี!

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* กรุณากรอกข้อมูล
* กรุณากรอกข้อมูล

Brand New

หากคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาด และยังไม่รู้ว่าจะโปรโมทแบรนด์ของตนเองอย่างไรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายได้เหมือนแบรนด์อื่นๆ โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณได้รู้จักการตลาดบนโลกออนไลน์และออฟไลน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะออนไลน์ที่เต็มไปด้วยสื่อดิจิตอลหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, Instagram, YouTube Line และ Twitter ที่มีการใช้งานต่างกันตามวัตถุประสงค์และรูปแบบธุรกิจ

ราคา

Beginner Level

74,900.00

บาท

Intermediate Level

76,980.08

บาท

advanced_level

395,305.08

บาท

Customization

ยืดหยุ่นตาม

แผนการตลาด

ระยะเวลา 1 Month 1 Month 6 Month > 6 months
สื่อโฆษณาที่เลือกเปิดได้ Facebook / Instagram Google SEM (AdWords) Google GDN YouTube Twitter Line Ads Platform (LAP)* ต้องมีบัญชีไลน์เท่านั้น 50,000 บาท 50,000 บาท 300,000 บาท
Line - 1,500 บาท 9,000บาท
Premium ID (1 year) - 444 บาท 444 บาท

Official Account

(Approved Account)

(1 month)

Free Message

35,000 messages

Top up message เริ่มต้นที่ 0.04 บาท เริ่มต้นที่ 0.04 บาท

Strategic Planning

- วิเคราะห์สื่อ และวางแผนโฆษณาอย่างละเอียด

- Monthly Report ส่งทางอีเมล

10,000 บาท 10,000 บาท ฟรี
Agency Fee 10,000 บาท 10,000 บาท 60,000 บาท
Vat 7% 4,900 5,036.08 26,561.08
ราคารวม 74,900.00 76,980.08 395,305.08

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ปรึกษาเลย

Beginner Level

74,900.00

บาท

+

-

1 Month
งบในการเปิดสื่อโฆษณา
Line**
Starategic Planning***
Agency Fee
Vat 7%
50,000 บาท
-
10,000 บาท
10,000 บาท
4,900

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

Intermediate Level

76,980.08

บาท

+

-

1 Month
งบในการเปิดสื่อโฆษณา
Line**
Starategic Planning***
Agency Fee
Vat 7%
50,000 บาท
1,500 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
5,036.08

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

advanced_level

395,305.08

บาท

+

-

6 Month
งบในการเปิดสื่อโฆษณา
Line**
Starategic Planning***
Agency Fee
Vat 7%
300,000 บาท
9,000บาท
ฟรี
60,000 บาท
26,561.08

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

Customization

ยืดหยุ่นตามแผนการตลาด

+

-

-

มากกว่า 6 เดือน
งบในการเปิดสื่อโฆษณา
Line**
Starategic Planning***
Agency Fee
Vat 7%
-
-
-
-
-

Skillful

หลังจากผลักดันแบรนด์เข้าสู่ตลาดและกลายเป็นที่รู้จักแล้วจะเป็นหน้าที่ของ ANTS ที่ทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของแบรนด์เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เช่น การตลาดเพื่อการซื้อซ้ำ (Repurchasing) ให้เกิดการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง การรักษาและขยายฐานลูกค้าอาจรวมถึงการเจาะเข้าไปในกลุ่มเฉพาะบางกลุ่ม (Niche Target) ซึ่งจะมีสื่อที่ใช้แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ โอกาส และรูปแบบธุรกิจ

ผลงาน

ช่องทางการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ทางการตลาด

ราคา

Brand /

Marketing

Communication

Uplift Service

After Sales Service

CRM

โปรแกรม Online Channel Offline Channel Omnichannel สื่อสารการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ผ่านช่องทางที่หลากหลาย บริการเสริมเพื่อให้แบรนด์ดู official มากขึ้น และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า บริการหลังการขายที่ดี จะทำให้ลูกค้าประทับใจและรักแบรนด์มากยิ่งขึ้น หมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเกิด brand royalty
สื่อ

Digital

SMS

SMS

Line

Development

SMS

Line

Development

Digital

SMS

Line

ระยะเวลา 3 เดือน 3 เดือน 3 เดือน 3 เดือน

ปรึกษาเลย

ปรึกษาเลย

ปรึกษาเลย

ปรึกษาเลย

Brand / Marketing

Communication

+

-

โปรแกรม

สื่อสารผ่านออนไลน์

สื่อสารผ่านออฟไลน์

Omnichannel

สื่อสารการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

สื่อที่ใช้

Digital

SMS

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

โปรแกรม

บริการเสริมเพื่อให้แบรนด์ดู official มากขึ้น และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า

สื่อที่ใช้

Development

SMS

Line

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

โปรแกรม

บริการหลังการขายที่ดี จะทำให้ลูกค้าประทับใจและรักแบรนด์มากยิ่งขึ้น

สื่อที่ใช้

Line

SMS

Development

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

โปรแกรม

หมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเกิด brand royalty

สื่อที่ใช้

Digital

SMS

Line

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

Special Event (Campaign)

สิ่งสำคัญสำหรับการตลาดคือการทำแคมเปญโฆษณาให้ ถูกที่ ถูกเวลา และถูกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากจะทำการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ (Awareness) อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังจำเป็นต้องมีแคมเปญบางอย่างเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับโฆษณาต่างๆ มากเป็นพิเศษ เช่น 11-11, New Year, Seasonal, Holiday และอีกมากมาย

ช่องทางการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของแคมเปญ

ราคา

Offline Event /

Grand Opening

Online Event

โปรแกรม

สื่อสารผ่านออนไลน์

สื่อสารผ่านออฟไลน์

เรียกคนไปที่งาน

สื่อสารผ่านออนไลน์

สื่อสารผ่านออฟไลน์

ให้คนไปร่วมแคมเปญบนออนไลน์

สื่อ

Digital

SMS

Line

Development

Digital

SMS

Line

Development

ปรึกษาเลย

ปรึกษาเลย

Offline Event /

Grand Opening

+

-

โปรแกรม

สื่อสารผ่านออนไลน์

สื่อสารผ่านออฟไลน์

เรียกคนไปที่งาน

สื่อที่ใช้

Digital

SMS

Line

Development

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

โปรแกรม

สื่อสารผ่านออนไลน์

สื่อสารผ่านออฟไลน์

ให้คนไปร่วมแคมเปญบนออนไลน์

สื่อที่ใช้

Digital

SMS

Line

Development

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน