ลงทะเบียนเพื่อ CONNECT THE DISTANCE!

ส่ง SMS ฟรี 100 เครดิต

ทดลองใช้ ANTS SMS Platform ฟรี!

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* กรุณากรอกข้อมูล
* กรุณากรอกข้อมูล

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

Platform SMS ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งได้เอง อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

02

OTP ถึงมือผู้รับอย่างไม่ติดขัด เพราะแยกส่ง OTP และ SMS ทั่วไป

03

ส่ง SMS ผ่าน API แบบ Real-Time

04

สร้าง Shorten URL เพื่อประหยัดตัวอักษรได้ง่ายๆ ในหน้าส่งข้อความ

05

ต่อตรงกับ AIS DTAC และ TRUE

06

หากผู้รับไม่ได้รับ SMS เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่รับสัญญาณ ระบบจะทำการ Re-send ให้อัตโนมัติภายใน 48 ช.ม.

07

ตั้ง วัน-เวลา ส่งล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

08

ระบบตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ผิดและซ้ำให้อัตโนมัติ ในกรณีนี้จะไม่มีการส่งเบอร์โทรศัพท์ที่ผิดและซ้ำกัน

09

การันตีความเร็วในการส่งถึงมือผู้รับภายใน 5 วินาที

10

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

11

ตั้งค่า OTP ได้ด้วยตัวเองในแบบของคุณ

01

Platform SMS ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งได้เอง อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

02

OTP ถึงมือผู้รับอย่างไม่ติดขัด เพราะแยกส่ง OTP และ SMS ทั่วไป

03

ส่ง SMS ผ่าน API แบบ Real-Time

04

สร้าง Shorten URL เพื่อประหยัดตัวอักษรได้ง่ายๆ ในหน้าส่งข้อความ

05

ต่อตรงกับ AIS DTAC และ TRUE

06

หากผู้รับไม่ได้รับ SMS เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่รับสัญญาณ ระบบจะทำการ Re-send ให้อัตโนมัติภายใน 48 ช.ม.

07

ตั้ง วัน-เวลา ส่งล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

08

ระบบตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ผิดและซ้ำให้อัตโนมัติ ในกรณีนี้จะไม่มีการส่งเบอร์โทรศัพท์ที่ผิดและซ้ำกัน

09

การันตีความเร็วในการส่งถึงมือผู้รับภายใน 5 วินาที

10

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

11

ตั้งค่า OTP ได้ด้วยตัวเองในแบบของคุณ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง SMS One Time Password (OTP)

ส่งข้อความ SMS แบบ OTP คือชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต

ตัวอย่าง SMS Promotions Update

ส่งข้อความ SMS โปรโมชันให้ลูกค้าคนพิเศษตามเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ

ตัวอย่าง SMS Order Confirmation

ส่งข้อความ SMS สำหรับร้านค้าเพื่อแจ้งคอนเฟิ ร์มออเดอร์ได้รับยอดช าระและส่ง Tracking No. เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการและได้รับการแจ้งเตือนตั้งแต่เริ่มสั่งซื้อจนได้รับสินค้า

ราคา

SME A

1,000

บาท

SME B

4,000

บาท

SME C

6,000

บาท

SME D

15,000

บาท

ราคา ต่อ เครดิต (บาท) 1.00 0.80 0.60 0.50
จำนวน (เครดิต) 1,000 5,000 10,000 30,000
บริการจด whitelist ฟรี
ข้อความภาษา

ไทย และอังกฤษ

ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 เครดิต

แนบลิ้งค์
ราคา (บาท) ไม่รวม vat 1,000 4,000 6,000 15,000

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

SME A

1,000

บาท

+

-

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต (บาท)
1.00 บาท
จำนวน
1,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี!
ข้อความภาษา*
TH/EN
แนบลิ้งค์**

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
0.80 บาท
จำนวน
5,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี!
ข้อความภาษา*
TH/EN
แนบลิ้งค์**

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
0.60 บาท
จำนวน
10,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี!
ข้อความภาษา*
TH/EN
แนบลิ้งค์

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
0.50 บาท
จำนวน
30,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี!
ข้อความภาษา*
TH/EN
แนบลิ้งค์

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

หมายเหตุ

*ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 ข้อความ/เครดิต

*ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 ข้อความ

**Platform SMS ของ ANTS สร้าง Shorten URL เพื่อประหยัดตัวอักษรได้ในหน้าส่งข้อความราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

ตั้งชื่อหัวเรื่องและข้อความได้ตามต้องการ

02

รองรับไฟล์ภาพ (jpeg jpg gif และ png) เสียง GIF และ VDO (wav mid และ amr)

03

รองรับการส่ง Barcode และ QR Code

04

ขนาดสูงสุดที่สามารถส่งได้ รวม หัวเรื่อง ข้อความ และ ภาพ ไม่เกิน 300 KB

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

06

ต่อตรงกับ AIS DTAC และ TRUE

01

ตั้งชื่อหัวเรื่องและข้อความได้ตามต้องการ

02

รองรับไฟล์ภาพ (jpeg jpg gif และ png) เสียง GIF และ VDO (wav mid และ amr)

03

รองรับการส่ง Barcode และ QR Code

04

ขนาดสูงสุดที่สามารถส่งได้ รวม หัวเรื่อง ข้อความ และ ภาพ ไม่เกิน 300 KB

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

06

ต่อตรงกับ AIS DTAC และ TRUE

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง MMS Promotion

ส่งข้อความ MMS เพื่ออัพเดตโปรโมชันให้ลูกค้าคนพิเศษตามเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ ด้วยการส่งภาพสินค้า แบนเนอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด

ตัวอย่าง MMS Festival

ส่งข้อความ MMS อวยพรเนื่องในเทศกาลส าคัญต่างๆ

ตัวอย่าง MMS CRM

ส่งข้อความ MMS ให้ลูกค้าคนพิเศษเพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์

ราคา

SME A

SME B

SME C

SME D

ราคา ต่อ เครดิต (บาท) 6.00 5.50 5.00 4.75
จำนวน (เครดิต) < 1,000 1,001-5,000 5,001-10,000 10,001-30,000
บริการจด whitelist ฟรี
ข้อความภาษา

ไทย และอังกฤษ

ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

SME A

< 6,000

บาท

+

-

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
6.0 บาท
จำนวน
< 1,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
5.50 บาท
จำนวน
1,001-5,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
5.00 บาท
จำนวน
5,001-10,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
4.75 บาท
จำนวน
10,001-30,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

หมายเหตุ

*ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 ข้อความ/เครดิต

*ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 ข้อความ

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

กำหนด Budget สำหรับแคมเปญได้

02

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

03

ออกแบบรูปแบบได้ด้วยตนเอง

04

มีหน้า Dashboard วัดผลแบบ Realtime

05

ส่งอีเมลได้ไม่จำกัด

06

ตรวจสอบ และคัดกรองอีเมลซ้ำและอีเมลที่ผิดพลาด

07

วัดผลด้วยตัวเลข %open, link click, %bounce, spam, %unsubscribe และอื่นๆ

08

ทำ Personalized email เพื่อให้ผู้รับรู้สึกถึงความ Premium ได้

01

กำหนด Budget สำหรับแคมเปญได้

02

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

03

ออกแบบรูปแบบได้ด้วยตนเอง

04

มีหน้า Dashboard วัดผลแบบ Realtime

05

ส่งอีเมลได้ไม่จำกัด

06

ตรวจสอบ และคัดกรองอีเมลซ้ำและอีเมลที่ผิดพลาด

07

วัดผลด้วยตัวเลข %open, link click, %bounce, spam, %unsubscribe และอื่นๆ

08

ทำ Personalized email เพื่อให้ผู้รับรู้สึกถึงความ Premium ได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง EDM ของ Yves Rocher

ส่ง EDM เพื่ออัพเดตโปรโมชันแก่ลูกค้า

ตัวอย่าง EDM ของ Park Origin

ส่ง EDM เพื่อเชิญชวนลูกค้าให้เยี่ยมชมโครงการ

ตัวอย่าง EDM ของ Knightsbridge

ส่ง EDM เพื่อเชิญชวนลูกค้าให้เยี่ยมชมโครงการ

ราคา

SME A

SME B

SME C

Corporate A

Corporate B

Corporate C

Corporate D

จำนวน (เครดิต) 20,000 50,000 75,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000
ราคาต่อเครดิต (บาท) 0.25 0.21 0.18 0.16 0.11 0.09 0.07
ราคา (บาท) 4,840 10,450 13,200 15,400 33,000 44,000 66,000

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน


หมายเหตุ

1. อายุการใช้งาน 1 ปี

2. จำนวนซื้อขั้นต่ำ 20,000 เครดิต

Package A

3,700

บาท

+

-

รายละเอียด
ราคาต่อหน่วย
0.74 บาท
จำนวนอีเมล
5,000 อีเมล

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อหน่วย
0.50 บาท
จำนวนอีเมล
25,000 อีเมล

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อหน่วย
0.42 บาท
จำนวนอีเมล
50,000 อีเมล

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อหน่วย
0.36 บาท
จำนวนอีเมล
75,000 อีเมล

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อหน่วย
0.33 บาท
จำนวนอีเมล
100,000 อีเมล

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อหน่วย
0.15 บาท
จำนวนอีเมล
1,000,000 อีเมล

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

หมายเหตุ

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

เชื่อมต่อผ่าน API

02

ไม่อนุญาตให้ส่งแคมเปญโฆษณาส่งเสริมการขาย

03

ไม่เป็นเพื่อน ก็รับข้อความได้

04

ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์

05

ส่งได้ทั้งข้อความ Rich Message และ Flex Message

06

รองรับไฟล์ VDO และภาพนิ่ง

07

ส่งได้เฉพาะข้อความแจ้งเตือนเท่านั้น

08

ต้องได้รับการอนุมัติจากไลน์ประเทศไทย

09

ลูกค้าจะต้องอนุญาตให้ไลน์ส่งข้อความ LNS ไปยังบัญชีของตนเอง (Consent)

01

เชื่อมต่อผ่าน API

02

ไม่อนุญาตให้ส่งแคมเปญโฆษณาส่งเสริมการขาย

03

ไม่เป็นเพื่อน ก็รับข้อความได้

04

ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์

05

ส่งได้ทั้งข้อความ Rich Message และ Flex Message

06

รองรับไฟล์ VDO และภาพนิ่ง

07

ส่งได้เฉพาะข้อความแจ้งเตือนเท่านั้น

08

ต้องได้รับการอนุมัติจากไลน์ประเทศไทย

09

ลูกค้าจะต้องอนุญาตให้ไลน์ส่งข้อความ LNS ไปยังบัญชีของตนเอง (Consent)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง การส่ง LNS โดยศูนย์บริการรถยนต์

ส่ง LNS เพื่อแจ้งเตือนไมล์สะสมและการซ่อมบำรุงแก่สมาชิก

ตัวอย่าง การส่ง LNS โดยสายการบิน

ส่ง LNS เพื่อแจ้งรายละเอียดการจองเที่ยวบินพร้อม QR Code เพื่อพิมพ์ Boarding Pass

ตัวอย่าง การส่ง LNS โดยร้านค้าปลีก

ส่ง LNS เพื่อแจ้ง Point สะสมและวันหมดอายุให้แก่สมาชิกหลังซื้อสินค้า หรือ กดสอบถามคะแนนคงเหลือ หรือ หลังจากแลกคะแนนสะสม