ลงทะเบียนเพื่อ CONNECT THE DISTANCE!

ส่ง SMS ฟรี 100 เครดิต

ทดลองใช้ ANTS SMS Platform ฟรี!

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* กรุณากรอกข้อมูล
* กรุณากรอกข้อมูล

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

Platform SMS ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งได้เอง อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

02

OTP ถึงมือผู้รับอย่างไม่ติดขัด เพราะแยกส่ง OTP และ SMS ทั่วไป

03

ส่ง SMS ผ่าน API แบบ Real-Time

04

สร้าง Shorten URL เพื่อประหยัดตัวอักษรได้ง่ายๆ ในหน้าส่งข้อความ

05

ต่อตรงกับ AIS DTAC และ TRUE

06

หากผู้รับไม่ได้รับ SMS เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่รับสัญญาณ ระบบจะทำการ Re-send ให้อัตโนมัติภายใน 48 ช.ม.

07

ตั้ง วัน-เวลา ส่งล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

08

ระบบตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ผิดและซ้ำให้อัตโนมัติ ในกรณีนี้จะไม่มีการส่งเบอร์โทรศัพท์ที่ผิดและซ้ำกัน

09

การันตีความเร็วในการส่งถึงมือผู้รับภายใน 5 วินาที

10

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

11

ตั้งค่า OTP ได้ด้วยตัวเองในแบบของคุณ

01

Platform SMS ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งได้เอง อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

02

OTP ถึงมือผู้รับอย่างไม่ติดขัด เพราะแยกส่ง OTP และ SMS ทั่วไป

03

ส่ง SMS ผ่าน API แบบ Real-Time

04

สร้าง Shorten URL เพื่อประหยัดตัวอักษรได้ง่ายๆ ในหน้าส่งข้อความ

05

ต่อตรงกับ AIS DTAC และ TRUE

06

หากผู้รับไม่ได้รับ SMS เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่รับสัญญาณ ระบบจะทำการ Re-send ให้อัตโนมัติภายใน 48 ช.ม.

07

ตั้ง วัน-เวลา ส่งล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

08

ระบบตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ผิดและซ้ำให้อัตโนมัติ ในกรณีนี้จะไม่มีการส่งเบอร์โทรศัพท์ที่ผิดและซ้ำกัน

09

การันตีความเร็วในการส่งถึงมือผู้รับภายใน 5 วินาที

10

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

11

ตั้งค่า OTP ได้ด้วยตัวเองในแบบของคุณ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง SMS One Time Password (OTP)

ส่งข้อความ SMS แบบ OTP คือชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต

ตัวอย่าง SMS Promotions Update

ส่งข้อความ SMS โปรโมชันให้ลูกค้าคนพิเศษตามเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ

ตัวอย่าง SMS Order Confirmation

ส่งข้อความ SMS สำหรับร้านค้าเพื่อแจ้งคอนเฟิ ร์มออเดอร์ได้รับยอดช าระและส่ง Tracking No. เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการและได้รับการแจ้งเตือนตั้งแต่เริ่มสั่งซื้อจนได้รับสินค้า

ราคา

SME A

1,000

บาท

SME B

4,000

บาท

SME C

6,000

บาท

SME D

15,000

บาท

ราคา ต่อ เครดิต (บาท) 1.00 0.80 0.60 0.50
จำนวน (เครดิต) 1,000 5,000 10,000 30,000
บริการจด whitelist ฟรี
ข้อความภาษา

ไทย และอังกฤษ

ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 เครดิต

แนบลิ้งค์
ราคา (บาท) ไม่รวม vat 1,000 4,000 6,000 15,000

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

SME A

1,000

บาท

+

-

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต (บาท)
1.00 บาท
จำนวน
1,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี!
ข้อความภาษา*
TH/EN
แนบลิ้งค์**

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
0.80 บาท
จำนวน
5,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี!
ข้อความภาษา*
TH/EN
แนบลิ้งค์**

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
0.60 บาท
จำนวน
10,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี!
ข้อความภาษา*
TH/EN
แนบลิ้งค์

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
0.50 บาท
จำนวน
30,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี!
ข้อความภาษา*
TH/EN
แนบลิ้งค์

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

หมายเหตุ

*ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 ข้อความ/เครดิต

*ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 ข้อความ

**Platform SMS ของ ANTS สร้าง Shorten URL เพื่อประหยัดตัวอักษรได้ในหน้าส่งข้อความราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

ตั้งชื่อหัวเรื่องและข้อความได้ตามต้องการ

02

รองรับไฟล์ภาพ (jpeg jpg gif และ png) เสียง GIF และ VDO (wav mid และ amr)

03

รองรับการส่ง Barcode และ QR Code

04

ขนาดสูงสุดที่สามารถส่งได้ รวม หัวเรื่อง ข้อความ และ ภาพ ไม่เกิน 300 KB

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

06

ต่อตรงกับ AIS DTAC และ TRUE

01

ตั้งชื่อหัวเรื่องและข้อความได้ตามต้องการ

02

รองรับไฟล์ภาพ (jpeg jpg gif และ png) เสียง GIF และ VDO (wav mid และ amr)

03

รองรับการส่ง Barcode และ QR Code

04

ขนาดสูงสุดที่สามารถส่งได้ รวม หัวเรื่อง ข้อความ และ ภาพ ไม่เกิน 300 KB

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

06

ต่อตรงกับ AIS DTAC และ TRUE

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง MMS Promotion

ส่งข้อความ MMS เพื่ออัพเดตโปรโมชันให้ลูกค้าคนพิเศษตามเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ ด้วยการส่งภาพสินค้า แบนเนอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด

ตัวอย่าง MMS Festival

ส่งข้อความ MMS อวยพรเนื่องในเทศกาลส าคัญต่างๆ

ตัวอย่าง MMS CRM

ส่งข้อความ MMS ให้ลูกค้าคนพิเศษเพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์

ราคา

SME A

SME B

SME C

SME D

ราคา ต่อ เครดิต (บาท) 6.00 5.50 5.00 4.75
จำนวน (เครดิต) < 1,000 1,001-5,000 5,001-10,000 10,001-30,000
บริการจด whitelist ฟรี
ข้อความภาษา

ไทย และอังกฤษ

ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

SME A

< 6,000

บาท

+

-

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
6.0 บาท
จำนวน
< 1,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
5.50 บาท
จำนวน
1,001-5,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
5.00 บาท
จำนวน
5,001-10,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคา ต่อ เครดิต
4.75 บาท
จำนวน
10,001-30,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

หมายเหตุ

*ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 ข้อความ/เครดิต

*ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 ข้อความ

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

กำหนด Budget สำหรับแคมเปญได้

02

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

03

ออกแบบรูปแบบได้ด้วยตนเอง

04

มีหน้า Dashboard วัดผลแบบ Realtime

05

ส่งอีเมลได้ไม่จำกัด

06

ตรวจสอบ และคัดกรองอีเมลซ้ำและอีเมลที่ผิดพลาด

07

วัดผลด้วยตัวเลข %open, link click, %bounce, spam, %unsubscribe และอื่นๆ

08

ทำ Personalized email เพื่อให้ผู้รับรู้สึกถึงความ Premium ได้

01

กำหนด Budget สำหรับแคมเปญได้

02

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

03

ออกแบบรูปแบบได้ด้วยตนเอง

04

มีหน้า Dashboard วัดผลแบบ Realtime

05

ส่งอีเมลได้ไม่จำกัด

06

ตรวจสอบ และคัดกรองอีเมลซ้ำและอีเมลที่ผิดพลาด

07

วัดผลด้วยตัวเลข %open, link click, %bounce, spam, %unsubscribe และอื่นๆ

08

ทำ Personalized email เพื่อให้ผู้รับรู้สึกถึงความ Premium ได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง EDM ของ Yves Rocher

ส่ง EDM เพื่ออัพเดตโปรโมชันแก่ลูกค้า

ตัวอย่าง EDM ของ Park Origin

ส่ง EDM เพื่อเชิญชวนลูกค้าให้เยี่ยมชมโครงการ

ตัวอย่าง EDM ของ Knightsbridge

ส่ง EDM เพื่อเชิญชวนลูกค้าให้เยี่ยมชมโครงการ

ราคา

SME A

SME B

SME C

Corporate A

Corporate B

Corporate C

Corporate D

จำนวน (เครดิต) 20,000 50,000 75,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000
ราคาต่อเครดิต (บาท) 0.25 0.21 0.18 0.16 0.11 0.09 0.07
ราคา (บาท) 4,840 10,450 13,200 15,400 33,000 44,000 66,000

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน


หมายเหตุ

1. อายุการใช้งาน 1 ปี

2. จำนวนซื้อขั้นต่ำ 20,000 เครดิต

Package A

3,700

บาท

+

-

รายละเอียด
ราคาต่อหน่วย
0.74 บาท
จำนวนอีเมล
5,000 อีเมล

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อหน่วย
0.50 บาท
จำนวนอีเมล
25,000 อีเมล

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อหน่วย
0.42 บาท
จำนวนอีเมล
50,000 อีเมล

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อหน่วย
0.36 บาท
จำนวนอีเมล
75,000 อีเมล

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อหน่วย
0.33 บาท
จำนวนอีเมล
100,000 อีเมล

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อหน่วย
0.15 บาท
จำนวนอีเมล
1,000,000 อีเมล

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

หมายเหตุ

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

เชื่อมต่อผ่าน API

02

ไม่อนุญาตให้ส่งแคมเปญโฆษณาส่งเสริมการขาย

03

ไม่เป็นเพื่อน ก็รับข้อความได้

04

ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์

05

ส่งได้ทั้งข้อความ Rich Message และ Flex Message

06

รองรับไฟล์ VDO และภาพนิ่ง

07

ส่งได้เฉพาะข้อความแจ้งเตือนเท่านั้น

08

ต้องได้รับการอนุมัติจากไลน์ประเทศไทย

09

ลูกค้าจะต้องอนุญาตให้ไลน์ส่งข้อความ LNS ไปยังบัญชีของตนเอง (Consent)

01

เชื่อมต่อผ่าน API

02

ไม่อนุญาตให้ส่งแคมเปญโฆษณาส่งเสริมการขาย

03

ไม่เป็นเพื่อน ก็รับข้อความได้

04

ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์

05

ส่งได้ทั้งข้อความ Rich Message และ Flex Message

06

รองรับไฟล์ VDO และภาพนิ่ง

07

ส่งได้เฉพาะข้อความแจ้งเตือนเท่านั้น

08

ต้องได้รับการอนุมัติจากไลน์ประเทศไทย

09

ลูกค้าจะต้องอนุญาตให้ไลน์ส่งข้อความ LNS ไปยังบัญชีของตนเอง (Consent)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง การส่ง LNS โดยศูนย์บริการรถยนต์

ส่ง LNS เพื่อแจ้งเตือนไมล์สะสมและการซ่อมบำรุงแก่สมาชิก

ตัวอย่าง การส่ง LNS โดยสายการบิน

ส่ง LNS เพื่อแจ้งรายละเอียดการจองเที่ยวบินพร้อม QR Code เพื่อพิมพ์ Boarding Pass

ตัวอย่าง การส่ง LNS โดยร้านค้าปลีก

ส่ง LNS เพื่อแจ้ง Point สะสมและวันหมดอายุให้แก่สมาชิกหลังซื้อสินค้า หรือ กดสอบถามคะแนนคงเหลือ หรือ หลังจากแลกคะแนนสะสม

ตัวอย่าง การส่ง LNS โดยสำนักงานขายโครงการ

ส่ง LNS เพื่อขอบคุณและแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ เข้าชมโครงการ

ราคา

New Account A

New Account B

New Account C

Development Setup

ข้อความ/เครดิต* 1,000,000 5,000,000 10,000,000 -
ราคาต่อเครดิต (บาท) 0.27 0.25 0.23 -
รายการ

(1) เลือกสร้าง Template ของ Flex Message ได้ 2 ชิ้นจาก Layout ที่มีให้

(2) เลือกสร้าง Template ของ Text Message ได้ 3 ชิ้น

แก้ไขได้ 3 ครั้ง ในกรณีนอกเหนือจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

IT Implement Set Up 1 ครั้ง / 5 ข้อความ(ตามแต่กรณี)
ราคา (บาท) 270,000 1,250,000 2,300,000 เริ่มต้น 60,000

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

New Account A

270,000

บาท

+

-

รายละเอียด
ราคาต่อเครดิต
0.27 บาท
ข้อความ/เครดิต*
1,000,000 เครดิต

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อเครดิต
0.25 บาท
ข้อความ/เครดิต*
5,000,000 เครดิต

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อเครดิต
0.23 บาท
ข้อความ/เครดิต*
10,000,000 เครดิต

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
IT Implement Set UP 1 ครั้ง / 5 ข้อความ (ตามแต่กรณี)

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

หมายเหตุ

*1 ข้อความตัวอักษร = 1 เครดิต, 1 Rich message = 2 เครดิต, และ 1 Flex Message = 2 เครดิต

**เลือกได้ 2 แบบ

(1) สร้าง Template ของ Flex Message ได้ 2 ชิ้นจาก Layout ที่มีให้

(2) สร้าง Template ของ Text Message ได้ 3 ชิ้น

แก้ไขได้ 3 ครั้ง ในกรณีนอกเหนือจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

* 1 ข้อความตัวอักษร = 1 เครดิต, 1 Rich message = 2 เครดิต, และ 1 Flex Message = 2 เครดิต

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

รายละเอียด

01

ตั้งค่าเงื่อนไขแคมเปญได้หลายรูปแบบ

02

จำกัดจำนวนครั้งที่กดได้

03

Realtime report

04

สร้างแคมเปญและตั้งค่าข้อความตอบกลับให้ในกรณีต่างๆ

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

06

ส่งข้อความ USSD/IVR ภายในประเทศไทยเท่านั้น

07

แคมเปญชิงโชคลุ้นรับรางวัลต่างๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน จึงส่งผ่านระบบของ ANTS ได้ หากต้องการให้ ANTS ดำเนินการให้จะมีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม

01

ตั้งค่าเงื่อนไขแคมเปญได้หลายรูปแบบ

02

จำกัดจำนวนครั้งที่กดได้

03

Realtime report

04

สร้างแคมเปญและตั้งค่าข้อความตอบกลับให้ในกรณีต่างๆ

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

06

ส่งข้อความ USSD/IVR ภายในประเทศไทยเท่านั้น

07

แคมเปญชิงโชคลุ้นรับรางวัลต่างๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน จึงส่งผ่านระบบของ ANTS ได้ หากต้องการให้ ANTS ดำเนินการให้จะมีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง การใช้งาน USSD ของ JCB

กดหมายเลข USSD โทรออกเพื่อรับส่วนลดที่ส่งมาทาง SMS

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

สร้างแคมเปญและตั้งค่าข้อความตอบกลับให้ในกรณีต่างๆ

02

ล็อคหมายเลขแคมเปญได้ทั้ง AIS, DTAC และ TRUE

03

เลือกใช้ได้ทั้ง Short Code (หมายเลข 7 หลัก) และ Long Number ในการสร้างแคมเปญ (หมายเลข 11 หลัก)

04

ร่วมแคมเปญได้ทั่วโลกด้วย Long Number

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

01

สร้างแคมเปญและตั้งค่าข้อความตอบกลับให้ในกรณีต่างๆ

02

ล็อคหมายเลขแคมเปญได้ทั้ง AIS, DTAC และ TRUE

03

เลือกใช้ได้ทั้ง Short Code (หมายเลข 7 หลัก) และ Long Number ในการสร้างแคมเปญ (หมายเลข 11 หลัก)

04

ร่วมแคมเปญได้ทั่วโลกด้วย Long Number

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง การใช้งาน 2 Way SMS ของ UNHCR

โปรโมทแคมเปญผ่านสื่อดิจิตอลเพื่อระดมทุนช่วยผู้เดือดร้อน ร่วมบริจาคได้โดยพิมพ์รหัสส่งไปยังหมายเลขที่ระบุ1 ครั้งเพื่อบริจาคเงินตามเงื่อนไขที่ก าหนด และได้รับ SMS ขอบคุณตอบกลับ

ราคา

SME A

SME B

SME C

SME D

ราคา ต่อ เครดิต (บาท) 6.00 5.50 5.00 4.75
จำนวน (เครดิต) < 1,000 1,001-5,000 5,001-10,000 10,001-30,000
บริการจด whitelist ฟรี
ข้อความภาษา

ไทย และอังกฤษ

ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

SME A

< 6,000

บาท

+

-

รายละเอียด
ราคาต่อเครดิต
6.00 บาท
จำนวน
< 1,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อเครดิต
5.50 บาท
จำนวน
1,001-5,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อเครดิต
5.00 บาท
จำนวน
5,001-10,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อเครดิต
4.75 บาท
จำนวน
10,001-30,000 เครดิต
บริการจด whitelist
ฟรี
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

หมายเหตุ

*ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 ข้อความ/เครดิต

*ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 ข้อความ

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

ออกแบบคูปองได้ด้วยตัวเอง

02

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

03

ตั้งค่าเงื่อนไข และจำกัดจำนวนการใช้ได้

04

วัดผล Realtime พร้อมหน้า Dashboard

05

เชื่อมต่อ API กับฐานข้อมูลของแบรนด์ได้

06

ใช้ได้กับทุกโปรโมชัน Code หรือ Gift card ของแบรนด์

07

แชร์ลิ้งค์คูปองได้หลากหลายช่องทาง

01

ออกแบบคูปองได้ด้วยตัวเอง

02

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

03

ตั้งค่าเงื่อนไข และจำกัดจำนวนการใช้ได้

04

วัดผล Realtime พร้อมหน้า Dashboard

05

เชื่อมต่อ API กับฐานข้อมูลของแบรนด์ได้

06

ใช้ได้กับทุกโปรโมชัน Code หรือ Gift card ของแบรนด์

07

แชร์ลิ้งค์คูปองได้หลากหลายช่องทาง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง การใช้งาน Mobile Coupon ของ Yves Rocher

โปรโมทแคมเปญผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ มีหน้าลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูล ลูกค้าได้รับ SMS พร้อมลิ้งค์คูปองส่วนลดเพื่อนำไปกดใช้งานที่สาขา

ตัวอย่าง การใช้งาน Mobile Coupon ของ Yves Rocher

โปรโมทแคมเปญผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ มีหน้าลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูล ลูกค้าได้รับ SMS พร้อมลิ้งค์คูปองส่วนลดเพื่อนำไปกดใช้งานที่สาขา

ตัวอย่าง การใช้งาน Mobile Coupon ของ Yves Rocher

โปรโมทแคมเปญผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ มีหน้าลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูล ลูกค้าได้รับ SMS พร้อมลิ้งค์คูปองส่วนลดเพื่อนำไปกดใช้งานที่สาขา

ราคา

Package A

Package B

Package C

Package D

ระยะเวลาใช้งาน (เดือน) 1 3 6 12
ราคาต่อเดือน (บาท) 25,000 22,000 19,000 15,000
ราคา (บาท) 25,000 66,000 114,000 180,000

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน


หมายเหตุ

1. ส่งได้ไม่จำกัดจำนวนคูปอง

2. ราคาข้างต้นเป็นค่าใช้บริการระบบ

- ในกรณที่ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ตั้งค่าแคมเปญและส่งออกให้ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม

- ค่าบริการส่ง SMS คิดเป็นจำนวนเครดิตตามราคาในแพ็กเกจ SMS

Valued Package

38,000

บาท

+

-

รายละเอียด
ระยะเวลาใช้งาน
1 ปี
จำนวนคูปอง
ไม่จำกัด
ส่งลิ้งค์คูปองผ่าน SMS
ไม่จำกัด
ส่งลิ้งค์คูปองผ่านช่องทางอื่นๆ
ได้
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ระยะเวลาใช้งาน
1 ครั้ง/แคมเปญ
จำนวนคูปอง
500
ส่งลิ้งค์คูปองผ่าน SMS
500 เครดิต
ส่งลิ้งค์คูปองผ่านช่องทางอื่นๆ
ไม่ได้
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ระยะเวลาใช้งาน
1 ครั้ง/แคมเปญ
จำนวนคูปอง
1,500 เครดิต
ส่งลิ้งค์คูปองผ่าน SMS
1,500
ส่งลิ้งค์คูปองผ่านช่องทางอื่นๆ
ไม่ได้
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

หมายเหตุ

*ไม่จำกัดจำนวนการส่ง คือ คิดค่าบริการตามจำนวนเครดิตที่ส่งจริงตามราคาแพ็กเกจ SMS

*ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 ข้อความ/เครดิต

*ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 ข้อความ

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

ส่งข้อความได้ทั้ง AIS DTAC และ TRUE

02

ตั้งค่าวันเวลาส่งข้อความได้

03

เลือกสถานที่ส่งข้อความได้ทั้ง Indoor และ Outdoor

04

ส่งข้อความได้ทั้ง SMS, MMS และ Mobile Coupon

05

DTAC สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

06

จำกัดจำนวนผู้รับได้ ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

07

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

01

ส่งข้อความได้ทั้ง AIS DTAC และ TRUE

02

ตั้งค่าวันเวลาส่งข้อความได้

03

เลือกสถานที่ส่งข้อความได้ทั้ง Indoor และ Outdoor

04

ส่งข้อความได้ทั้ง SMS, MMS และ Mobile Coupon

05

DTAC สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

06

จำกัดจำนวนผู้รับได้ ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

07

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Location Base Service (LBS) - New Branch Opening

ส่ง SMS ให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในพื้นที่เพื่อเชิญชวนไปยังสาขาเปิดใหม่

ตัวอย่าง Location Base Service (LBS) - Promotion

ส่ง SMS โปรโมชันให้ลูกค้าที่อยู่ในบริเวณที่เลือกเพื่อชวนลูกค้าเข้าร้าน

ตัวอย่าง Location Base Service (LBS) – Lead to Booth

ส่ง SMS ให้ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่จัดแสดงงานเพื่อเชิญชวนเข้าไปเยี่ยมชมบูท โดยแนบลิ้งค์คูปองส่วนลดหรือหน้าลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า

ราคา

SME A

SME B

Valued Package

ราคา ต่อ เครดิต (บาท) 6.00 5.57 5.00
จำนวน (ข้อความ) 1,000 3,000 5,000
ส่งได้สูงสุดต่อครั้ง (ข้อความ) 5
ภาษา ภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 ข้อความ ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 ข้อความ
จำนวนเครือข่ายที่ส่งได้ 1 3 3
ราคา 38,000 12,500 28,500

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

SME A

38,000

บาท

+

-

รายละเอียด
ราคาต่อเครดิต
6.00 บาท
จำนวน
1,000 เครดิต
ส่งได้สูงสุดต่อครั้ง
5 ข้อความ
จำนวนเครือข่ายที่ส่งได้
1
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อเครดิต
5.57 บาท
จำนวน
3,000 เครดิต
ส่งได้สูงสุดต่อครั้ง
5 ข้อความ
จำนวนเครือข่ายที่ส่งได้
3
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

รายละเอียด
ราคาต่อเครดิต
5.00 บาท
จำนวน
5,000 เครดิต
ส่งได้สูงสุดต่อครั้ง
5 ข้อความ
จำนวนเครือข่ายที่ส่งได้
3
ข้อความภาษา*
TH/EN

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

หมายเหตุ

*ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 ข้อความ/เครดิต

*ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 ข้อความ

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รีวิว

4.81 คะแนน 280 รีวิว

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

ลูกค้าที่เคยใช้งาน

คลิก

ทำไมต้องใช้บริการ E coupon กับ ANTS

ANTS ผู้ให้บริการ รับ-ส่ง SMS E coupon ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจเชื่อมต่อและตอบโจทย์ Lifestyle ของผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึง การตลาด และ Digital Marketing แบบครบวงจร ที่จะช่วยให้การสื่อสารของ Brand ต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายและตรงจุดมากขึ้น

E coupon คืออะไร?

E coupon เป็นการตลาดในรูปแบบหนึ่ง ที่ธุรกิจจะมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ให้ยาวนาน รวมถึง E coupon ที่เป็นของรางวัลต่างๆ ด้วย โดย E coupon คือ คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าสามารถนำไปแลกซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยตรง ซึ่งไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสารสามารถแสดงหน้าคูปอง ผ่านแอปพลิเคชันหรือบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถใช้งานได้เลยทันที และการส่ง SMS แจ้ง E coupon นั้นสามารถใช้ทดแทนการพิมพ์คูปองในกระดาษได้ ช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เลขที่คูปองหรือรหัสบาร์โค้ดของลูกค้าในคูปองของแต่ละคน จะมีไม่เหมือนกัน เพื่อควบคุมการใช้งานให้เป็นระบบ ซึ่ง E coupon ที่ส่งด้วยSMS เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหรือเรียก Personalize SMS นั่นเอง

Personalize SMS การตลาดในรูปแบบของ E coupon

  • SMS หรือ Short message Service คือ การส่งข้อความสั้นๆ จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร การส่ง SMS ระหว่างบุคคลจะนิยมใช้การสื่อสารกันด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์มือถือ โดยการส่งข้อความจากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง แต่การส่ง SMS ที่ใช้สำหรับการสื่อสารในด้านของการตลาด นิยมใช้การส่ง SMS ผ่านระบบออนไลน์หรือการส่ง SMS ผ่านเว็บไซต์ (Bulk SMS) ที่สามารถส่งข้อความได้จำนวนมาก พร้อมกันหลายๆ เบอร์ ผ่านการการจัดการระบบส่งเพียงแค่ครั้งเดียว
  • Personalize SMS คือ การส่ง SMS หรือส่งข้อความให้ในแต่ละเบอร์ โดยผู้ส่งจะมีข้อมูลเฉพาะเจาะจง สำหรับหมายเลขหรือเบอร์โทรนั้นๆ อยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น SMS แจ้งบริการยอดค้างชำระของบุคคล ซึ่งการส่ง SMS จะมีชื่อของบุคคลนั้นๆ ปรากฏอยู่ในข้อความเป็นการระบุตัวตนที่ชัดเจน SMS แจ้งวันหมดอายุของประกันภัยต่างๆ ตลอดจน SMS อวยพรวันเกิด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เป็นต้น
  • การตลาดในรูปแบบ Personalize SMS สามารถช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเปิดอ่านได้เป็นอย่างดี หรือมี Open rate ที่สูงกว่าข้อความปกติทั่วไป นอกจากจะใช้สำหรับการตลาดในด้าน E coupon แล้ว Personalize SMS ยังสามารถใช้สื่อสารในด้านอื่นๆ ได้ เช่น แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า ยืนยันเลข tracking หรือยืนยันเลข Order ของลูกค้า เป็นต้น โดยเรามักจะเห็นได้ทั่วไปในธุรกิจของ E-commerce

การตลาด โดยอาศัยเครื่องมือ SMS ที่เป็นตัวกลางในการสื่อสาร ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารข้อมูลไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงมีการจัดการระบบที่ง่าย ซึ่งลูกค้ามักจะให้ความสนใจมากกว่าการส่ง E-mail ธรรมดา จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในปัจจุบันธุรกิจหลายๆ ธุรกิจจึงเลือกใช้ SMS เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพราะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ ช่วยกระตุ้นยอดขาย ตลอดจนช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้านั่นเอง

ANTS ผู้ให้บริการส่ง SMS E coupon อันดับ 1 https://www.ants.co.th/product/sms/coupon