ลงทะเบียนเพื่อ CONNECT THE DISTANCE!

ส่ง SMS ฟรี 100 เครดิต

ทดลองใช้ ANTS SMS Platform ฟรี!

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* กรุณากรอกข้อมูล
* กรุณากรอกข้อมูล

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

รูปแบบ

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

เว็บไซต์ปรากฎในหน้าแรกของผลการค้นหาโดย Google Search

02

กำหนดค่าใช้จ่าย และวัดผลได้จริง

03

ปรับปรุงโฆษณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

03

กำหนดช่วงเวลาในการเปิดปิดโฆษณาได้

04

กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างละเอียด

05

รายงานผลเมื่อจบแคมเปญ

01

เว็บไซต์ปรากฎในหน้าแรกของผลการค้นหาโดย Google Search

02

กำหนดค่าใช้จ่าย และวัดผลได้จริง

03

กำหนดช่วงเวลาในการเปิดปิดโฆษณาได้

04

กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างละเอียด

05

รายงานผลเมื่อจบแคมเปญ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง GDN Banner

แบนเนอร์โฆษณาหลากหลายขนาด ขึ้นตามหน้าเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ เพื่อเพิ่มการรับรู้ รวมถึงการทำ Retargeting

ตัวอย่าง Google Shopping

แถบโฆษณาสำหร