ลงทะเบียนเพื่อ CONNECT THE DISTANCE!

ส่ง SMS ฟรี 100 เครดิต

ทดลองใช้ ANTS SMS Platform ฟรี!

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* กรุณากรอกข้อมูล
* กรุณากรอกข้อมูล

รายละเอียด

ตัวอย่าง

รายละเอียด

พัฒนาระบบ โปรแกรม และเว็บไซต์ ตาม Requirement เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของแบรนด์ และวัตถุประสงค์ของแคมเปญ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Website development ของ Connext Property

พัฒนาหน้าเว็บไซต์และระบบให้รองรับกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ตัวอย่าง Clients internal system development ของ G-Yu Creative

สร้างระบบจัดการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อใช้งานเฉพาะ Department

ตัวอย่าง List Page Development ของ Honda Leasing Thailand

ออกแบบหน้า List Page เพื่อทำ Survey และแจก E-coupon ของ Starbuck ให้กับลูกค้า พร้อมมีหน้า Dashboard ให้แบรนด์ติดตามผลและดึงรายงานของแคมเปญได้

ตัวอย่าง Clients internal system development ของ Siam System Build

ออกแบบและพัฒนาระบบภายใน เพื่อรองรับรูปแบบการทำงานขององค์กรโดยเฉพาะ

ตัวอย่าง Microsite campaign development ของ Yves Rocher

สร้างหน้าลงทะเบียนเพื่อแจก E-coupon ผ่าน SMS พร้อมมีหน้า Dashboard ให้แบรนด์ติดตามผลและดึงรายงานของแคมเปญได้

รายละเอียด

ตัวอย่าง

รายละเอียด

ดำเนินการพัฒนา หรือเชื่อมต่อระบบของแบรนด์กับเครื่องมือการตลาดต่างๆ เช่น ระบบ SMS , ระบบ Mobile Marketing เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและการจัดเก็บข้อมูลของแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือตอบโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง SMS API Implementation ของธนาคารออมสิน
ตัวอย่าง Mobile Coupon set up ของ Jaspal
ตัวอย่าง USSD / 2 Ways SMS campaign set up ของธนาคารไทยพาณิชย์

รายละเอียด

ตัวอย่าง

รายละเอียด

Platform ของ ANTS พัฒนาขึ้นจากการรวบรวม Requirement ที่หลากหลายจากกลุ่มธุรกิจ กลั่นกรองออกมาเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมาย ทำให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและเกิดประสิทธิภาพกว่าที่เคย

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง LNS API and dashboard
ตัวอย่าง Mobile Coupon Platform.
ตัวอย่าง SMS Platform
ตัวอย่าง SMS Platform

คลิก