• สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าด้วย SMS 2 WAY
    เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการให้ลูกค้า ได้ง่ายดายผ่านมือถือด้วย

    SMS Vote . Data Collection . Survey . Lucky Draw Campaign

ร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ชิงโชค โหวตผ่าน SMS 2 WAYS ได้อย่างง่ายดาย

SMS 2 WAYS Services เข้าถึงลูกค้า มีประสิทธิภาพ วัดผลได้ สะดวก มากที่สุดในบรรดาสื่อการตลาดทั้งหมด

Like 2 Ways SMS Concepts
2 Ways SMS Flows Example
2 Ways SMS Flows Example

ตัวอย่าง การนำ 2 WAYS SMS ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
สอบถามข้อมูล2 WAYS SMS Flows

จุดเด่น SMS 2 WAYS