ลงทะเบียนเพื่อ CONNECT THE DISTANCE!

ส่ง SMS ฟรี 100 เครดิต

ทดลองใช้ ANTS SMS Platform ฟรี!

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* กรุณากรอกข้อมูล
* กรุณากรอกข้อมูล

#เพิ่มยอดขาย

#เพิ่มฐานลูกค้า

รายละเอียด

รูปแบบ

ตัวอย่าง

ราคา

เงื่อนไข

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

รูปแบบ

เพิ่มช่องทางการติดต่อลูกค้าและสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ด้วยการสมัครบัญชีอย่างเป็นทางการกับไลน์

- Official Account

- Verified Account

- Unverified Account

ให้ลูกค้าค้นหาชื่อแบรนด์ของคุณได้ง่ายขึ้น ด้วยการสมัครใช้งาน Premium ID

เชื่อม API ให้ไลน์เป็นเสมือนแอปพลิเคชันของแบรนด์ ในราคาประหยัด

ทำการตลาดอย่างเต็มรูปแบบผ่านไลน์เช่นเดียวกับแบรนด์ระดับประเทศ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Auto-Reply

ไม่ต้องไล่ตอบคำถามของลูกค้า แค่ตั้งค่า Keyword ก็สร้างความประทับใจในความรวดเร็วได้

ตัวอย่าง BC Share Location

เชื่อม API เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เพื่อดึงข้อมูลมาแสดงผลแบบอัตโนมัติ

ตัวอย่าง Line Premium ID

เมื่อสมัครบัญชีไลน์จะได้รับไอดีแบบสุ่มซึ่งยากต่อการจดจำ ด้วยบริการสมัคร Line Premium ID จาก ANTS แบรนด์สามารถตั้งชื่อที่ใช้ในการค้นหาบัญชีของตนได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่าง Line Official Account (Verified Account) และ Rich Menu

ราคา

Line Official Account

Premium ID

Basic Plan

Pro Plan

จำนวนข้อความฟรี 15,000 35,000 -
ข้อความส่วนเกิน (บาท/ข้อความ) 0.08 0.04* -
ราคาต่อเดือน 1,200 1,500 444/ปี

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

Basic Plan

+

-

จำนวนข้อความฟรี
15,000 บาท
ข้อความส่วนเกิน (บาท/ข้อความ)
0.08 บาท
ราคาต่อเดือน
1,200 บาท

Pro Plan

+

-

จำนวนข้อความฟรี
35,000 บาท
ข้อความส่วนเกิน (บาท/ข้อความ)
0.04* บาท
ราคาต่อเดือน
1,500 บาท

Premium ID

+

-

จำนวนข้อความฟรี
-
ข้อความส่วนเกิน (บาท/ข้อความ)
-
ราคาต่อเดือน
444/ปี

หมายเหตุ

* ข้อความส่นเกินของ Pro Plan เป็นอัตรา Prorated Message Fee ดังนี้

Prorated Message Fee

+

-

Msg.Tier Include Basivc Msg.
Unit price (THB)
1 - 35,000
Free Msg. (THB 1,500)
35,001 - 11,999,999
0.04
12,000,000 - 47,999,999
0.03
>48,000,000
0.01

#เพิ่มยอดขาย

#เพิ่มฐานลูกค้า

รายละเอียด

รูปแบบ

ตัวอย่าง

ราคา

เงื่อนไข

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

รูปแบบ

ใส่ Title และ Caption ได้ สามารถเลือกปุ่มที่เหมาะสมกับโฆษณาเพื่อกดและลิ้งค์ไปยังที่ต่างๆ ที่ต้องการได้

ใส่ Title และ Caption ได้ สามารถเลือกปุ่มที่เหมาะสมกับโฆษณาเพื่อกดและลิ้งค์ไปยังที่ต่างๆ ที่ต้องการได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง LAP แบบ Photo

ใส่ Title และ Caption ได้ สามารถเลือกปุ่มที่เหมาะสมกับโฆษณาเพื่อกดและลิ้งค์ไปยังที่ต่างๆ ที่ต้องการได้

ตัวอย่าง LAP แบบ VDO

ใส่ Title และ Caption ได้ สามารถเลือกปุ่มที่เหมาะสมกับโฆษณาเพื่อกดและลิ้งค์ไปยังที่ต่างๆ ที่ต้องการได้

ราคา

Starter Package

Valued Package

Customized Package

จำนวนโฆษณา 1 Unlimited Unlimited
ระยะเวลา 30 วัน 6 เดือน > 6 เดือน
การันตีการมองเห็น (Impressions) 500,000 3,000,000 ยืดหยุ่นตามงบประมาณ
สิ่งที่จะได้รับ Monthly Report Monthly Report

Monthly Report

Monthly Meeting

Consultant

ราคา 70,000 360,000 ยืดหยุ่นตามความต้องการ

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

Starter Package

+

-

จำนวนโฆษณา
1
ระยะเวลา
30 วัน
การันตีการมองเห็น (Impressions)
500,000 บาท
สิ่งที่จะได้รับ
Monthly Report
ราคา
70,000 บาท

Valued Package

+

-

จำนวนโฆษณา
Unlimited
ระยะเวลา
6 เดือน
การันตีการมองเห็น (Impressions)
3,000,000 บาท
สิ่งที่จะได้รับ
Monthly Report
ราคา
360,000 บาท

Customized Package

+

-

จำนวนโฆษณา
Unlimited
ระยะเวลา
> 6 เดือน
การันตีการมองเห็น (Impressions)
ยืดหยุ่นตามงบประมาณ
สิ่งที่จะได้รับ
Monthly Report, Monthly Meeting, Consultant
ราคา
ยืดหยุ่นตามความต้องการ

#เพิ่มยอดขาย

#เพิ่มฐานลูกค้า

รายละเอียด

รูปแบบ

ตัวอย่าง

ราคา

เงื่อนไข

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

รูปแบบ

เลือกแสดงโฆษณาบน Line Today ตามกลุ่มบทความที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์

เลือกแสดงโฆษณาบน Line TV ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Line Display Ads บน Line Today

เลือกแสดงโฆษณาบน Line Today ตามกลุ่มบทความที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์

ตัวอย่าง Line Display Ads บน Line TV

เลือกแสดงโฆษณาบน Line TV ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์