ลงทะเบียนเพื่อ CONNECT THE DISTANCE!

ส่ง SMS ฟรี 100 เครดิต

ทดลองใช้ ANTS SMS Platform ฟรี!

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* กรุณากรอกข้อมูล
* กรุณากรอกข้อมูล

#เพิ่มยอดขาย

#เพิ่มฐานลูกค้า

#เกม

#ลงทะเบียน

#งานอีเวนท์

#OTP/รหัสยืนยัน

#ส่วนลดและโปรโมชัน

#แจ้งเตือนสถานะ

#CRM

#บริการหลังการขาย

#Survey

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

Platform SMS ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งได้เอง อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

02

OTP ถึงมือผู้รับอย่างไม่ติดขัด เพราะแยกส่ง OTP และ SMS ทั่วไป

03

ส่ง SMS ผ่าน API แบบ Real-Time

04

สร้าง Shorten URL เพื่อประหยัดตัวอักษรได้ง่ายๆ ในหน้าส่งข้อความ

05

ต่อตรงกับ AIS DTAC และ TRUE

06

หากผู้รับไม่ได้รับ SMS เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่รับสัญญาณ ระบบจะทำการ Re-send ให้อัตโนมัติภายใน 48 ช.ม.

07

ตั้ง วัน-เวลา ส่งล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

08

ระบบตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ผิดและซ้ำให้อัตโนมัติ ในกรณีนี้จะไม่มีการส่งเบอร์โทรศัพท์ที่ผิดและซ้ำกัน

09

การันตีความเร็วในการส่งถึงมือผู้รับภายใน 5 วินาที

10

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

11

ตั้งค่า OTP ได้ด้วยตัวเองในแบบของคุณ

01

Platform SMS ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งได้เอง อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

02

OTP ถึงมือผู้รับอย่างไม่ติดขัด เพราะแยกส่ง OTP และ SMS ทั่วไป

03

ส่ง SMS ผ่าน API แบบ Real-Time

04

สร้าง Shorten URL เพื่อประหยัดตัวอักษรได้ง่ายๆ ในหน้าส่งข้อความ

05

ต่อตรงกับ AIS DTAC และ TRUE

06

หากผู้รับไม่ได้รับ SMS เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่รับสัญญาณ ระบบจะทำการ Re-send ให้อัตโนมัติภายใน 48 ช.ม.

07

ตั้ง วัน-เวลา ส่งล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

08

ระบบตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ผิดและซ้ำให้อัตโนมัติ ในกรณีนี้จะไม่มีการส่งเบอร์โทรศัพท์ที่ผิดและซ้ำกัน

09

การันตีความเร็วในการส่งถึงมือผู้รับภายใน 5 วินาที

10

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

11

ตั้งค่า OTP ได้ด้วยตัวเองในแบบของคุณ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง SMS One Time Password (OTP)

ส่งข้อความ SMS แบบ OTP คือชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต

ตัวอย่าง SMS Promotions Update

ส่งข้อความ SMS โปรโมชันให้ลูกค้าคนพิเศษตามเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ

ตัวอย่าง SMS Order Confirmation

ส่งข้อความ SMS สำหรับร้านค้าเพื่อแจ้งคอนเฟิ ร์มออเดอร์ได้รับยอดช าระและส่ง Tracking No. เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการและได้รับการแจ้งเตือนตั้งแต่เริ่มสั่งซื้อจนได้รับสินค้า

ราคา

SME A

1,000

บาท

SME B

4,000

บาท

SME C

6,000

บาท

SME D

15,000

บาท

ราคา ต่อ เครดิต (บาท) 1.00 0.80 0.60 0.50
จำนวน (เครดิต) 1,000 5,000 10,000 30,000
บริการจด whitelist ฟรี
ข้อความภาษา

ไทย และอังกฤษ

ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 เครดิต

แนบลิ้งค์
ราคา (บาท) ไม่รวม vat 1,000 4,000 6,000 15,000

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

SME A

1,000

บาท

+

-

ราคา ต่อ เครดิต (บาท)
1.0
จำนวน (เครดิต)
1,000 บาท
บริการจด whitelist
ฟรี
แนบลิ้งค์
ราคา (บาท)
1,000 บาท

SME B

4,000

บาท

+

-

ราคา ต่อ เครดิต (บาท)
0.80
จำนวน (เครดิต)
5,000 บาท
บริการจด whitelist
ฟรี
แนบลิ้งค์
ราคา (บาท)
4,000 บาท

SME C

10,000

บาท

+

-

ราคา ต่อ เครดิต (บาท)
0.60
จำนวน (เครดิต)
10,000 บาท
บริการจด whitelist
ฟรี
แนบลิ้งค์
ราคา (บาท)
6,000 บาท

SME D

30,000

บาท

+

-

ราคา ต่อ เครดิต (บาท)
0.50
จำนวน (เครดิต)
30,000 บาท
บริการจด whitelist
ฟรี
แนบลิ้งค์
ราคา (บาท)
15,000 บาท

#เพิ่มยอดขาย

#เพิ่มฐานลูกค้า

#เกม

#ลงทะเบียน

#งานอีเวนท์

#ส่วนลดและโปรโมชัน

#แจ้งเตือนสถานะ

#CRM

#บริการหลังการขาย

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

ตั้งชื่อหัวเรื่องและข้อความได้ตามต้องการ

02

รองรับไฟล์ภาพ (jpeg jpg gif และ png) เสียง GIF และ VDO (wav mid และ amr)

03

รองรับการส่ง Barcode และ QR Code

04

ขนาดสูงสุดที่สามารถส่งได้ รวม หัวเรื่อง ข้อความ และ ภาพ ไม่เกิน 300 KB

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

06

ต่อตรงกับ AIS DTAC และ TRUE

01

ตั้งชื่อหัวเรื่องและข้อความได้ตามต้องการ

02

รองรับไฟล์ภาพ (jpeg jpg gif และ png) เสียง GIF และ VDO (wav mid และ amr)

03

รองรับการส่ง Barcode และ QR Code

04

ขนาดสูงสุดที่สามารถส่งได้ รวม หัวเรื่อง ข้อความ และ ภาพ ไม่เกิน 300 KB

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

06

ต่อตรงกับ AIS DTAC และ TRUE

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง MMS Promotion

ส่งข้อความ MMS เพื่ออัพเดตโปรโมชันให้ลูกค้าคนพิเศษตามเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ ด้วยการส่งภาพสินค้า แบนเนอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด

ตัวอย่าง MMS Festival

ส่งข้อความ MMS อวยพรเนื่องในเทศกาลส าคัญต่างๆ

ตัวอย่าง MMS CRM

ส่งข้อความ MMS ให้ลูกค้าคนพิเศษเพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์

ราคา

SME A

SME B

SME C

SME D

ราคา ต่อ เครดิต (บาท) 6.00 5.50 5.00 4.75
จำนวน (เครดิต) < 1,000 1,001-5,000 5,001-10,000 10,001-30,000
บริการจด whitelist ฟรี
ข้อความภาษา

ไทย และอังกฤษ

ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

SME A

+

-

ราคา ต่อ เครดิต (บาท)
6.0
จำนวน (เครดิต)
< 1,000 บาท
บริการจด whitelist
ฟรี

SME B

+

-

ราคา ต่อ เครดิต (บาท)
5.50
จำนวน (เครดิต)
1,001-5,000 บาท
บริการจด whitelist
ฟรี

SME C

+

-

ราคา ต่อ เครดิต (บาท)
5.00
จำนวน (เครดิต)
5,001-10,000 บาท
บริการจด whitelist
ฟรี

SME D

+

-

ราคา ต่อ เครดิต (บาท)
4.75
จำนวน (เครดิต)
10,001-30,000 บาท
บริการจด whitelist
ฟรี

#เพิ่มฐานลูกค้า

#เยี่ยมชมร้านค้า

#เยี่ยมชมเว็บไซต์

#เพิ่มยอดขาย

#ให้ข้อมูล/รายละเอียด

#ลงทะเบียน

#ส่วนลดและโปรโมชัน

#บริการหลังการขาย

#สะสม/แลกแต้ม

#CRM

#OTP/รหัสยืนยัน

#งานอีเวนท์

#เกม

#แจ้งเตือนสถานะ

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

กำหนด Budget สำหรับแคมเปญได้

02

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

03

ออกแบบรูปแบบได้ด้วยตนเอง

04

มีหน้า Dashboard วัดผลแบบ Realtime

05

ส่งอีเมลได้ไม่จำกัด

06

ตรวจสอบ และคัดกรองอีเมลซ้ำและอีเมลที่ผิดพลาด

07

วัดผลด้วยตัวเลข %open, link click, %bounce, spam, %unsubscribe และอื่นๆ

08

ทำ Personalized email เพื่อให้ผู้รับรู้สึกถึงความ Premium ได้

01

กำหนด Budget สำหรับแคมเปญได้

02

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

03

ออกแบบรูปแบบได้ด้วยตนเอง

04

มีหน้า Dashboard วัดผลแบบ Realtime

05

ส่งอีเมลได้ไม่จำกัด

06

ตรวจสอบ และคัดกรองอีเมลซ้ำและอีเมลที่ผิดพลาด

07

วัดผลด้วยตัวเลข %open, link click, %bounce, spam, %unsubscribe และอื่นๆ

08

ทำ Personalized email เพื่อให้ผู้รับรู้สึกถึงความ Premium ได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง EDM ของ Yves Rocher

ส่ง EDM เพื่ออัพเดตโปรโมชันแก่ลูกค้า

ตัวอย่าง EDM ของ Park Origin

ส่ง EDM เพื่อเชิญชวนลูกค้าให้เยี่ยมชมโครงการ

ตัวอย่าง EDM ของ Knightsbridge

ส่ง EDM เพื่อเชิญชวนลูกค้าให้เยี่ยมชมโครงการ

ราคา

Package A

Package B

Package C

Package D

Package E

Valued Package

จำนวนอีเมล 5,000 25,000 50,000 75,000 100,000 1,000,000
ราคาต่อหน่วย 0.74 0.50 0.42 0.36 0.33 0.15
ราคา 3,700 12,500 21,000 27,000 33,000 150,000

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

Package A

+

-

จำนวนอีเมล
5,000 บาท
ราคาต่อหน่วย
0.74
ราคา
3,700 บาท

Package B

+

-

จำนวนอีเมล
25,000 บาท
ราคาต่อหน่วย
0.50
ราคา
12,500 บาท

Package C

+

-

จำนวนอีเมล
50,000 บาท
ราคาต่อหน่วย
0.42
ราคา
21,000 บาท

Package D

+

-

จำนวนอีเมล
75,000 บาท
ราคาต่อหน่วย
0.36
ราคา
27,000 บาท

Package E

+

-

จำนวนอีเมล
100,000 บาท
ราคาต่อหน่วย
0.33
ราคา
33,000 บาท

Valued Package

+

-

จำนวนอีเมล
1,000,000 บาท
ราคาต่อหน่วย
0.15
ราคา
150,000 บาท

#ให้ข้อมูล/รายละเอียด

#บริการหลังการขาย

#CRM

#OTP/รหัสยืนยัน

#แจ้งเตือนสถานะ

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

เชื่อมต่อผ่าน API

02

ไม่อนุญาตให้ส่งแคมเปญโฆษณาส่งเสริมการขาย

03

ไม่เป็นเพื่อน ก็รับข้อความได้

04

ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์

05

ส่งได้ทั้งข้อความ Rich Message และ Flex Message

06

รองรับไฟล์ VDO และภาพนิ่ง

07

ส่งได้เฉพาะข้อความแจ้งเตือนเท่านั้น

08

ต้องได้รับการอนุมัติจากไลน์ประเทศไทย

09

ลูกค้าจะต้องอนุญาตให้ไลน์ส่งข้อความ LNS ไปยังบัญชีของตนเอง (Consent)

01

เชื่อมต่อผ่าน API

02

ไม่อนุญาตให้ส่งแคมเปญโฆษณาส่งเสริมการขาย

03

ไม่เป็นเพื่อน ก็รับข้อความได้

04

ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์

05

ส่งได้ทั้งข้อความ Rich Message และ Flex Message

06

รองรับไฟล์ VDO และภาพนิ่ง

07

ส่งได้เฉพาะข้อความแจ้งเตือนเท่านั้น

08

ต้องได้รับการอนุมัติจากไลน์ประเทศไทย

09

ลูกค้าจะต้องอนุญาตให้ไลน์ส่งข้อความ LNS ไปยังบัญชีของตนเอง (Consent)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง การใช้ Line Notification Service (LNS) ส่งโดยศูนย์บริการรถยนต์

ส่งLNS เพื่อแจ้งเตือนไมล์สะสมและการซ่อมบ ารุงแก่สมาชิก

ตัวอย่าง การใช้ Line Notification Service (LNS) ส่งโดยสายการบิน

ส่ง LNS เพื่อแจ้งรายละเอียดการจองเที่ยวบินพร้อม QR Code เพื่อพิมพ์ Boarding Pass

ตัวอย่าง Line Notification Service (LNS) ส่งโดยร้านค้าปลีก

ส่งLNS เพื่อแจ้ง Point สะสมและวันหมดอายุให้แก่สมาชิกหลังซื้อสินค้า หรือ กดสอบถามคะแนนคงเหลือ หรือ หลังจากแลกคะแนนสะสม

ตัวอย่าง Line Notification Service (LNS) ส่งโดยส านักงานขายโครงการ

ส่ง LNS เพื่อขอบคุณและแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ เข้าชมโครงการ

ราคา

New Account A

New Account B

New Account C

Development Setup

ข้อความ/เครดิต* 1,000,000 5,000,000 10,000,000 -
ราคาต่อเครดิต (บาท) 0.27 0.25 0.23 -
รายการ

(1) เลือกสร้าง Template ของ Flex Message ได้ 2 ชิ้นจาก Layout ที่มีให้

(2) เลือกสร้าง Template ของ Text Message ได้ 3 ชิ้น

แก้ไขได้ 3 ครั้ง ในกรณีนอกเหนือจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

IT Implement Set Up 1 ครั้ง / 5 ข้อความ(ตามแต่กรณี)
ราคา (บาท) 270,000 1,250,000 2,300,000 เริ่มต้น 60,000

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

New Account A

+

-

ข้อความ/เครดิต*
1,000,000 บาท
ราคาต่อเครดิต
0.27
ราคา
270,000 บาท

New Account B

+

-

ข้อความ/เครดิต*
5,000,000 บาท
ราคาต่อเครดิต
0.25
ราคา
1,250,000 บาท

New Account C

+

-

ข้อความ/เครดิต*
10,000,000 บาท
ราคาต่อเครดิต
0.23
ราคา
2,300,000 บาท

Development Setup

+

-

ข้อความ/เครดิต*
-
ราคาต่อเครดิต
-
ราคา
เริ่มต้น 60,000 บาท

#เพิ่มยอดขาย

#สะสม/แลกแต้ม

#CRM

#ส่วนลดและโปรโมชัน

#เกม

#ลงทะเบียน

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

ตั้งค่าเงื่อนไขแคมเปญได้หลายรูปแบบ

02

จำกัดจำนวนครั้งที่กดได้

03

Realtime report

04

สร้างแคมเปญและตั้งค่าข้อความตอบกลับให้ในกรณีต่างๆ

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

06

ส่งข้อความ USSD/IVR ภายในประเทศไทยเท่านั้น

07

แคมเปญชิงโชคลุ้นรับรางวัลต่างๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน จึงส่งผ่านระบบของ ANTS ได้ หากต้องการให้ ANTS ดำเนินการให้จะมีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม

01

ตั้งค่าเงื่อนไขแคมเปญได้หลายรูปแบบ

02

จำกัดจำนวนครั้งที่กดได้

03

Realtime report

04

สร้างแคมเปญและตั้งค่าข้อความตอบกลับให้ในกรณีต่างๆ

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

06

ส่งข้อความ USSD/IVR ภายในประเทศไทยเท่านั้น

07

แคมเปญชิงโชคลุ้นรับรางวัลต่างๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน จึงส่งผ่านระบบของ ANTS ได้ หากต้องการให้ ANTS ดำเนินการให้จะมีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง การใช้งาน USSD ของ JCB

กดหมายเลข USSD โทรออกเพื่อรับส่วนลดที่ส่งมาทาง SMS

#เพิ่มยอดขาย

#สะสม/แลกแต้ม

#เกม

#ลงทะเบียน

#งานอีเวนท์ #เกม

#ส่วนลดและโปรโมชัน

#CRM

#Survey

#Donation

#Vote

#CSR

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

สร้างแคมเปญและตั้งค่าข้อความตอบกลับให้ในกรณีต่างๆ

02

ล็อคหมายเลขแคมเปญได้ทั้ง AIS, DTAC และ TRUE

03

เลือกใช้ได้ทั้ง Short Code (หมายเลข 7 หลัก) และ Long Number ในการสร้างแคมเปญ (หมายเลข 11 หลัก)

04

ร่วมแคมเปญได้ทั่วโลกด้วย Long Number

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

01

สร้างแคมเปญและตั้งค่าข้อความตอบกลับให้ในกรณีต่างๆ

02

ล็อคหมายเลขแคมเปญได้ทั้ง AIS, DTAC และ TRUE

03

เลือกใช้ได้ทั้ง Short Code (หมายเลข 7 หลัก) และ Long Number ในการสร้างแคมเปญ (หมายเลข 11 หลัก)

04

ร่วมแคมเปญได้ทั่วโลกด้วย Long Number

05

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง การใช้งาน 2 Way SMS ของ UNHCR

โปรโมทแคมเปญผ่านสื่อดิจิตอลเพื่อระดมทุนช่วยผู้เดือดร้อน ร่วมบริจาคได้โดยพิมพ์รหัสส่งไปยังหมายเลขที่ระบุ1 ครั้งเพื่อบริจาคเงินตามเงื่อนไขที่ก าหนด และได้รับ SMS ขอบคุณตอบกลับ

ราคา

SME A

SME B

SME C

SME D

ราคา ต่อ เครดิต (บาท) 6.00 5.50 5.00 4.75
จำนวน (เครดิต) < 1,000 1,001-5,000 5,001-10,000 10,001-30,000
บริการจด whitelist ฟรี
ข้อความภาษา

ไทย และอังกฤษ

ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

SME A

+

-

ราคาต่อเครดิต
6.00
จำนวน
ฒ 1,000
บริการจด whitelist
ฟรี

SME B

+

-

ราคาต่อเครดิต
5.50
จำนวน
1,001-5,000
บริการจด whitelist
ฟรี

SME C

+

-

ราคาต่อเครดิต
5.00
จำนวน
5,001-10,000
บริการจด whitelist
ฟรี

SME D

+

-

ราคาต่อเครดิต
4.75
จำนวน
10,001-30,000
บริการจด whitelist
ฟรี

#เพิ่มยอดขาย

#เพิ่มฐานลูกค้า

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

ออกแบบคูปองได้ด้วยตัวเอง

02

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

03

ตั้งค่าเงื่อนไข และจำกัดจำนวนการใช้ได้

04

วัดผล Realtime พร้อมหน้า Dashboard

05

เชื่อมต่อ API กับฐานข้อมูลของแบรนด์ได้

06

ใช้ได้กับทุกโปรโมชัน Code หรือ Gift card ของแบรนด์

07

แชร์ลิ้งค์คูปองได้หลากหลายช่องทาง

01

ออกแบบคูปองได้ด้วยตัวเอง

02

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

03

ตั้งค่าเงื่อนไข และจำกัดจำนวนการใช้ได้

04

วัดผล Realtime พร้อมหน้า Dashboard

05

เชื่อมต่อ API กับฐานข้อมูลของแบรนด์ได้

06

ใช้ได้กับทุกโปรโมชัน Code หรือ Gift card ของแบรนด์

07

แชร์ลิ้งค์คูปองได้หลากหลายช่องทาง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง การใช้งาน Mobile Coupon ของ Yves Rocher

โปรโมทแคมเปญผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ มีหน้าลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูล ลูกค้าได้รับ SMS พร้อมลิ้งค์คูปองส่วนลดเพื่อนำไปกดใช้งานที่สาขา

ตัวอย่าง การใช้งาน Mobile Coupon ของ Yves Rocher

โปรโมทแคมเปญผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ มีหน้าลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูล ลูกค้าได้รับ SMS พร้อมลิ้งค์คูปองส่วนลดเพื่อนำไปกดใช้งานที่สาขา

ตัวอย่าง การใช้งาน Mobile Coupon ของ Yves Rocher

โปรโมทแคมเปญผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ มีหน้าลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูล ลูกค้าได้รับ SMS พร้อมลิ้งค์คูปองส่วนลดเพื่อนำไปกดใช้งานที่สาขา

ราคา

Valued Package

SME B

SME C

ระยะเวลาใช้งาน 1 ปี 1 ครั้ง/แคมเปญ 1 ครั้ง/แคมเปญ
จำนวนคูปอง (คูปอง) ไม่จำกัดจำนวน 500 1,500
"ส่งลิ้งค์คูปองผ่าน SMS (เครดิต)" ไม่จำกัดจำนวน คิดค่าบริการตาม Package SMS 500 1,500
ส่งลิ้งค์คูปองผ่านช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจาก SMS ได้ ไม่ได้
ข้อความภาษา

ไทย และอังกฤษ

ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 เครดิต

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

SME A

+

-

ระยะเวลาใช้งาน
1 ปี
จำนวนคูปอง
ไม่จำกัดจำนวน
ส่งลิ้งค์คูปองผ่าน SMS
ไม่จำกัดจำนวน
ส่งลิ้งค์คูปองผ่านช่องทางอื่นๆ
ได้

SME B

+

-

ระยะเวลาใช้งาน
1 ครั้ง/แคมเปญ
จำนวนคูปอง
500 บาท
ส่งลิ้งค์คูปองผ่าน SMS
500 บาท
ส่งลิ้งค์คูปองผ่านช่องทางอื่นๆ
ไม่ได้

SME C

+

-

ระยะเวลาใช้งาน
1 ครั้ง/แคมเปญ
จำนวนคูปอง
1,500 บาท
ส่งลิ้งค์คูปองผ่าน SMS
1,500 บาท
ส่งลิ้งค์คูปองผ่านช่องทางอื่นๆ
ไม่ได้

#เพิ่มยอดขาย

#เพิ่มฐานลูกค้า

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

ตัวอย่าง

ราคา

รายละเอียด

01

ส่งข้อความได้ทั้ง AIS DTAC และ TRUE

02

ตั้งค่าวันเวลาส่งข้อความได้

03

เลือกสถานที่ส่งข้อความได้ทั้ง Indoor และ Outdoor

04

ส่งข้อความได้ทั้ง SMS, MMS และ Mobile Coupon

05

DTAC สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

06

จำกัดจำนวนผู้รับได้ ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

07

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

01

ส่งข้อความได้ทั้ง AIS DTAC และ TRUE

02

ตั้งค่าวันเวลาส่งข้อความได้

03

เลือกสถานที่ส่งข้อความได้ทั้ง Indoor และ Outdoor

04

ส่งข้อความได้ทั้ง SMS, MMS และ Mobile Coupon

05

DTAC สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

06

จำกัดจำนวนผู้รับได้ ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

07

มีรายงานหลังจบแคมเปญ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Location Base Service (LBS) - New Branch LBS_New-Branch-Opening

ส่ง SMS ให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในพื้นที่เพื่อเชิญชวนไปยังสาขาเปิดใหม่

ตัวอย่าง Location Base Service (LBS) - Promotion

ส่ง SMS โปรโมชันให้ลูกค้าที่อยู่ในบริเวณที่เลือกเพื่อชวนลูกค้าเข้าร้าน

ตัวอย่าง Location Base Service (LBS) – Lead to Booth

ส่ง SMS ให้ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่จัดแสดงงานเพื่อเชิญชวนเข้าไปเยี่ยมชมบูท โดยแนบลิ้งค์คูปองส่วนลดหรือหน้าลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า

ราคา

SME A

SME B

Valued Package

ราคา ต่อ เครดิต (บาท) 6.00 5.57 5.00
จำนวน (ข้อความ) 1,000 3,000 5,000
ส่งได้สูงสุดต่อครั้ง (ข้อความ) 5
ภาษา ภาษาไทย 70 ตัวอักษร = 1 ข้อความ ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร = 1 ข้อความ
จำนวนเครือข่ายที่ส่งได้ 1 3 3
ราคา 38,000 12,500 28,500

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

ซื้อเลย

เก็บไว้ก่อน

SME A

+

-

ราคาต่อเครดิต
6.00
จำนวน
1,000
ส่งได้สูงสุดต่อครั้ง
5
จำนวนเครือข่ายที่ส่งได้
1
ราคา
38,000 บาท

SME B

+

-

ราคาต่อเครดิต
5.57
จำนวน
3,000
ส่งได้สูงสุดต่อครั้ง
5
จำนวนเครือข่ายที่ส่งได้
3
ราคา
12,500 บาท

SME C

+

-

ราคาต่อเครดิต
5.00
จำนวน
5,000
ส่งได้สูงสุดต่อครั้ง
5
จำนวนเครือข่ายที่ส่งได้
3
ราคา
28,500 บาท

รีวิว

4.81 คะแนน 280 รีวิว

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

ลูกค้าที่เคยใช้งาน