ลงทะเบียนเพื่อ CONNECT THE DISTANCE!

ส่ง SMS ฟรี 100 เครดิต

ทดลองใช้ ANTS SMS Platform ฟรี!

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* กรุณากรอกข้อมูล
* กรุณากรอกข้อมูล

#เพิ่มยอดขาย

#เพิ่มฐานลูกค้า

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

รูปแบบ

ตัวอย่าง

ราคา

เงื่อนไข

รายละเอียด

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง GDN Banner

แบนเนอร์โฆษณาหลากหลายขนาด ขึ้นตามหน้าเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ เพื่อเพิ่มการรับรู้ รวมถึงการทำ Retargeting

ตัวอย่าง Google Shopping

แถบโฆษณาสำหรับเว็บไซต์ E-commerce ที่สามารถดึงสินค้าขึ้นมาแสดงพร้อมราคา เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ

ตัวอย่าง Google SEM

โฆษณาจะแสดงเมื่อถูกค้นหาด้วย Keyword ที่ตรงกับที่แบรนด์ต้องการ เป็นการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามายังหน้าเว็บไซต์

#เพิ่มยอดขาย

#เพิ่มฐานลูกค้า

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

รูปแบบ

ตัวอย่าง

ราคา

เงื่อนไข

รายละเอียด

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง โฆษณา YouTube ที่ให้เลือกกดดูได้เอง
ตัวอย่าง โฆษณา YouTube ที่ไม่สามารถกดข้ามได้
ตัวอย่าง โฆษณา YouTube ที่สามารถกดข้ามได้

#เพิ่มยอดขาย

#เพิ่มฐานลูกค้า

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

รูปแบบ

ตัวอย่าง

ราคา

เงื่อนไข

รายละเอียด

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Facebook ads แบบ Collection

เหมาะกับสินค้าที่มี accessories หรือรูปแบบที่หลากหลาย และมากด้วยฟังก์ชัน

ตัวอย่าง Facebook ads แบบ Carousel

เป็นที่นิยมอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ที่ทำ E-commerce เพราะสามารถดึงภาพสินค้าออกมาแสดงได้เป็นจำนวนมาก

ตัวอย่าง Facebook ads แบบ Photo

แสดงภาพสินค้า บริการ หรือโปรโมชัน โดยห้ามมีตัวอักษรเกิน 20% ของพื้นที่ภาพ สามารถใส่รายละเอียดและเลือกปุ่มกดได้

ตัวอย่าง Facebook ads แบบ Slideshow

คล้ายกับ VDO แต่เป็นภาพนิ่งที่เปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆ

ตัวอย่าง Facebook ads แบบ Story ads

โฆษณาเคลื่อนไหวสั้นๆ ที่แสดงอยู่ในฟีเจอร์ Story ของ Facebook

ตัวอย่าง Facebook ads แบบ VDO

เหมาะแก่การแสดงฟังก์ชัน การทำงาน การใช้งานของสินค้าที่มีความซับซ้อน หรือสร้างโฆษณาที่ดึงดูดสายตาเป็นพิเศษ

ตัวอย่าง Facebook ads แบบ Messenger

เป็นการส่งโฆษณาเข้าที่ช่อง Facebook Messenger โดยตรง

#เพิ่มยอดขาย

#เพิ่มฐานลูกค้า

สินค้าที่มักใช้ร่วมกัน

รายละเอียด

รูปแบบ

ตัวอย่าง

ราคา

เงื่อนไข

รายละเอียด

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

01

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

02

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

03

ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกดส่งเองได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Twitter ads แบบ App Installs

แสดง VDO การใช้งานและปุ่มกดลิ้งค์ไปเพื่อดาวน์โหลด Application ได้จาก Google Play

ตัวอย่าง Twitter ads แบบ Website Clicks

กดเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์